Wednesday, June 29, 2022
spot_img

Exclusive Content:

Småa säkrar tryggheten för Sveriges företagare

Under pandemin spelade Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, eller SMÅA, en nyckelroll...

Enklare för småföretagare att få extern finansiering

OPR-Företagslån, med kontor i Stockholm, skapar tillväxt och lönsamhet...

Nina Jansdotter – företagare skriver bok om kärleksbedrägerier i sociala medier

Nina Jansdotter, är företagare och karriärcoach samt författare till...
HemNyheterFöretagande ger snabbare integration

Företagande ger snabbare integration

Eget företagande hjälper nyanlända att integreras i det svenska samhället. Det visar en ny doktorsavhandling.

– Nyttan är dubbel. Entreprenörskapet skyndar på integrationen. Samtidigt bidrar integrationsprocessen till att utveckla företagarens affärskoncept, säger fil.dr Quang Evansluong.

Att invandrare startar företag i sitt nya hemland är vanligt. Däremot är inte mycket känt om hur affärsidéerna uppstår och hur entreprenörskapet utvecklas över tiden. I avhandlingen ”Opportunity creation as a mixed embedding process: A study of immigrant entrepreneurs in Sweden” från Jönköping International Business School, Jönköping University, har fokus lagts på just detta. Quang Evansluong har undersökt hur invandrade entreprenörer skapar nya möjligheter till företagande genom att förankra processen både i sitt hemland och i det nya värdlandet.

– Genom hela processen samarbetar de invandrade entreprenörerna med olika aktörer i värdlandet. Gradvis går de från att vara socialt exkluderade till att bli socialt inkluderade – företagandet blir alltså en del av den lokala integrationsprocessen, förklarar Quang Evansluong i ett pressmeddelande.

Integration på flera plan

Quang Evansluong menar att den lokala integrationen sker på flera plan.

– I arbetet med att etablera, utveckla och förfina affärsidéer och -koncept får företagaren en större tillit till invånarna. Dessutom lär man sig att förstå den lokala kulturen, vilket bidrar till en ökad känsla av tillhörighet. Samtidigt blir företagandet ett sätt att återknyta till hemlandet genom att man underhåller och etablerar nya kontakter, säger han.

Flera förslag på lösningar

Avhandlingen presenterar flera konkreta förslag på hur företagande kan användas som en del av integrationsprocessen. Men också på hur invandrade entreprenörer kan stöttas i sitt företagande.

– Med olika typer av affärsstödsprogram kan invandrade företagare få hjälp med att skapa trovärdighet. Bland annat genom att etablera kontakter och skaffa nya erfarenheter i lokalsamhället. Genom att koppla sin verksamhet till etablerade värderingar och delta i det lokala livet, blir det lättare att förstå kundernas önskemål och behov – samtidigt som man lär sig språket, säger Quang Evansluong.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Småa säkrar tryggheten för Sveriges företagare

Under pandemin spelade Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, eller SMÅA, en nyckelroll i att...

Enklare för småföretagare att få extern finansiering

OPR-Företagslån, med kontor i Stockholm, skapar tillväxt och lönsamhet med konkurrenskraftiga...

Nina Jansdotter – företagare skriver bok om kärleksbedrägerier i sociala medier

Nina Jansdotter, är företagare och karriärcoach samt författare till en lång...

3 sätt att finansiera din verksamhet

Skulle ditt företag behöva extra ekonomiska resurser för att antingen kunna...
X
X