Styrelseskolan #5 – Styrelsens roll i försäljningen

Försäljning – ryggraden i allt företagande. För att vd:n ska få rätt strategier att jobba efter när det kommer till den punkten krävs en engagerad styrelse som väl känner till både företagets erbjudande, dess kunder och omvärlden.

Alla bolag är uppbyggda på försäljning. Därför är det så viktigt att styrelsen förstår produkterna eller tjänsterna företaget erbjuder och vilka de vänder sig till.
– Styrelsens nyckelkompetens ska vara att förstå kundernas behov och hur företaget kan tillfredsställa dem. Vad behöver utvecklas för att kunderna ska nå framgång, säger Linda Gadd, som jobbar med styrelse- och ledningsutveckling på God Relations.

Hur ser konkurrensen ut? Varför stannar kunden kvar? Varför väljer den andra alternativ? Hur kan företaget förbättra sitt erbjudande? Sina produkter eller tjänster?
– Det krävs att man tittar på verkligheten och möjligheter på kort sikt för att kunna jobba långsiktigt.

Strategier formade utifrån verkligheten

Utifrån kundens behov, företagets förutsättningar och ägarens direktiv ska styrelsen forma strategin som vd:n ska följa.
– För att det ska fungera måste styrelsen ha både hjärtat och hjärnan i företaget. Tyvärr ser vi att många styrelser har tappat kontakten med kunden, säger Lena Gustafsson, grundare av Styrelsebalans.

Brist på kunskap om kunden och företagets situation kan resultera i att strategierna hamnar utanför förmågan.
– Styrelsen måste förstå företagets praktiska utmaningar för att kunna lägga fram realistiska strategier. Men de får inte vara för smala, vd:n behöver ha utrymme att spela på, säger Linda.
– Det är enkelt att bestämma på ett styrelsemöte att företaget ska dubbla sin omsättning.
Man måste se till faktorer som kundernas behov, företagets begränsningar och ekonomin. Annars blir det ett luftslott, säger Lena.

Tänk realistiskt och våga utmana

Orimliga strategier och mål kan också bidra till att vd:n är nervös och fixar till siffrorna inför styrelsemötet för att slippa få skäll. Det bidrar till dålig stämning och en tystnadskultur på företaget.
– Den strukturen är förlegad. Information om hur det går ska finnas tillgänglig hela tiden. Uppstår det situationer ska dessa lösas tillsammans. Glöm inte att fira framgångar, det ger energi och sammanhållning.

Men styrelsen måste också våga utmana.
– Var visionär, men tänk både på tidsgräns och ekonomiska möjligheter. Ta höjd, men tappa inte fotfästet, säger Lena.
Lena berättar att när styrelsen tar beslut som inte är förankrade i hur verkligheten ser ut och det blir fel får man ofta höra: Jag visst inte. Eller jag hade inte tid.
– Det blir olyckligt för ägaren. Räcker man inte till måste man flagga för det innan, säger Lena.

I affärsvärlden måste man samarbeta, inte motarbeta varandra. Ett samarbete ska bygga på tillit och förtroende.
– Det får inte finnas något avstånd mellan ägare, styrelse och vd. Inget vi och dem. Alla måste arbeta sömlöst mot samma mål.
Hos bolagsägare finns en rädsla för att ta in en extern styrelse. Vad ska den göra med mitt bolag?
– Ägaren måste ha en tillräckligt stark vilja. Och har man tagit in en vd måste den våga säga till om strategin inte känns rätt, säger Lena.

Bort med ja-sägare

En aktiv styrelse som flyttat in på företaget och är uppdaterad resulterar i att man kan blicka framåt istället för att analysera vad som gått fel. Styrelsen får inte sluka alla önskemål från ägare och vd och bara säga ja.
– Man måste skilja på sak och person och ha ett öppet klimat för företagets bästa. Företaget är kärnan man tillsammans ska driva framåt. Både ägare, vd och styrelse, säger Lena. 

Detta är del fem i en artikelserie om styrelsearbete för entreprenörer. 

#1 – Även små bolag behöver en styrelse
#2 – Ägare, styrelse, vd – Tre roller med olika ansvar
#3 – Är du mogen för ett styrelseuppdrag?
#4 – Mångfald i styrelsearbetet

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Om författaren

Relaterat

KOMMENTERA MERA

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE!

X