Saturday, February 24, 2024
spot_img

Utvalt:

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine...

Therese Olsson VD för Venture Cup Sverige.

Therese Olsson, är VD för Venture Cup Sverige. Det...
HemEntreprenörskapEU stöd – en...

EU stöd – en möjlighet för alla eller bara några få

Potentialen finns för många företag, innovatörer, organisationer och andra aktörer att få stöd. Totalt finns det idag 29 olika så kallade EU program som alla innehåller olika stöd som går att söka. Just idag finns det 1017 öppna sådana stöd och ytterligare 499 är planerade i närtid medan över 10 400 redan är stängda och avslutade. Här kommer Johan Olson på Business Remedy Associates, bästa tips. Han är utbildad EU projektsamordnare och är certifierad i projektledning

De 29 olika programmen stäcker sig från AMIF till PERICLES (och då talar vi inte om ”var vi skall sova i natt” av Pericles även om många säkert känt det nattsvart när de kollat på dessa olika så kallade utlysningarna). AMIF står för Asylum, Migration och Integration fund och Pericles för Protection of the Euro against Counterfieiting Program. Men även om dessa två är en del av aktuella program så är det få små företag och organisationer som har intresse av att söka i dessa. De som är mest intressanta brukar vara Horizon, Innovfund och deras underprogram.

Horizon Europe

Detta är det nya namnet på den som tidigare hette Horizon 2020 och som tidigare kan likställas med ett av Frameprogrammen. Horizon Europe har fått en budget på över 95 miljarder Euro för att fokusera på forskning och innovation.

Huvudinriktingen är klimatförändringarna för denna period men det är inte enbart det man arbetar med utan man har egentligen tre så kallade Pelare.

Pelare 1 fokuserar på ”Excellent Science” d.v.s. mycket högklassig vetenskap och hit söker man i några olika underprogram om man är en högt meriterad vetenskapsperson och övriga göre sig icke besvär enligt min uppfattning även om det så klart även innefattar möjligheter för olika institutioner att söka liksom väl meriterade studenter.

Pelare 2 arbetar främst med kluster inom Hälsa, Kultur/kreativa näringar, Civil säkerhet, Digital/industri/rymd, Klimat/energi/rörlighet och mat/bioekonomi/naturresurser/jordbruk/miljö inom den internationella konkurrenskraften och för att framhäva europeiska lösningar på globala utmaningar. Hit kan alla typer av organisationer söka beroende på olika programutlysningar men det är alltid hård konkurrens och man måste ha en mycket innovativ och bevisligen bra lösning på ett större globalt problem för att komma i fråga. Man kan med mycket stor fördel söka i grupp och gärna med kollegor från andra Eu länder och i vissa fall är det till och med krav på att man är minst 3 parter från minst 3 olika länder.

Pelare 3 är det som idag kallas för innovativt Europa. Det inkluderar 3 huvuddelar Innovationsrådet, innovationsekosystemet och det europeiska institutet för innovation och teknik. Denna pelare är den som är tänkt att täcka in mycket av den innovationskraft som finns hos mindre aktörer och har gjorts om en hel del sedan förra programperioden i syfte att få bättre fokus och organisation men också för att öka tillgängligheten. Hit kan även tidiga innovativa företag vända sig för att i startup och scale up få stöd med både bidrag och andra former så som lån, förmedling av Venture Capital och kontakt med Business Angels etc. Tanken är att parter från både kapital, företag och forskning skall kunna mötas och därför har EU tagit på sig rollen i detta program lite som spindeln i nätet.

Även den som idag vill investera i nya företag eller vara med i fonder och andra bolag som investerar i Start ups och scale ups ska kunna få stöd och hjälp genom detta upplägg. ”Detta har funnits tidigare men utan större framgång och i Sverige har det i princip helt missats vilket är synd och vårt mål är att vara en länk in i detta även för de som vill investera med förmånliga villkor.” säger Johan Olson som är VD i Business Remedy Associates och som har haft dialog med olika Eu institutioner sedan 2013 om just kapital och lösningar för småföretag i Sverige.

Möjligheter för många men inte alla och en djungel att hitta rätt

Med 29 olika huvudprogram, minst lika många departement och organisationer att brottas med är det inte konstigt att många företag i Sverige inte bryr sig om att ens titta på möjligheterna. Det skiljer sig så mycket från hur vi arbetar i Sverige och därför blir det ofta en krock. Så behöver det inte vara säger Johan Olson på Business Remedy Associates. Han menar att det ofta finns möjligheter men att man ska ta sig tiden att först se var man står både som företag, med sitt projekt/innovation och vilka behoven är.

Här är några grundläggande tips att tänka på;

  • Ha ett mål

Det viktigaste är att veta exakt vad man är ute efter och beskriva vad man vill åstadkomma och därefter se om det finns utlysningar inom område. Finns det så ska man kolla på aktuella och kommande utlysningar så att det är en ”perfect match” och är det inte det ska man försöka påverka och upplysa om att det kan vara en bra idé.

  • Planera i tid

Det går inte att tro att man kan söka stöd och ”rädda” sitt företag med EU-stöd. Det är inte syftet utan det handlar om utveckling och adderat värde till Unionen. Det finns andra lösningar för dessa situationer!

  • Ta hjälp

Ta hjälp med din grundidé redan tidigt så att du vet att du är på rätt väg innan du lägger onödig tid på saker som inte kommer bli nått.  IDOL är ett bra exempel på hur det kan bli om man inte tar hjälp. ”men mamma och pappa sa jag kunde sjunga” fast att alla andra kan höra att du är som jag tondöv! Bättre att få reda på det och kanske i stället hitta en annan nisch, vem vet du kanske är bättre på fotboll eller att vara en entreprenör och innovatör eller så är du nästa idol!

  • Lyft blicken

Det finns ingen som betalar dig för att leka själv! Du måste bidra på något sätt och då nästa alla stöd är politiska så tänk arbetstillfällen, export, lösningar som kan bli globala mm. När det gäller investerare har de en annan agenda. De vill ha 5-10 ggr tillbaka på investeringen inom säg 3-5 år. Klarar du av det? Räkna och värdera innan! Ta hjälp och tro mig det är viktigt att kunna visa denna värdeökning oavsett vem du för dialog med så försök inte ens att strunta i det för det är slöseri med din egen tid! Riktiga pengar in kräver riktiga pengar ut också så när du räknar måste det finns möjlighet till s.k. Exit för investeraren där hen kan ta sin 10ggr ut och investera i något nytt om hen vill. 1Mkr in är 10Mkr ut … hur löser du det?

  • Låter det för bra för att vara sant?

Ja då är det så även när det gäller detta! Det finns inga snabba pengar, det finns ingen som känner att de måste ge bort pengar och det finns ingen som kommer att stödja dig om du försöker trixa. Vad öppen och tydlig och kräv det samma tillbaka.

  • Planera tillsammans och minutiöst

Ju mer tid ni lägger på att planera en verklig approach på Er tillväxt ju bättre och lättare är det att söka… Sök samarbeten främst internationellt!

  • Tänk inte bara bidrag och stöd

Ofta och helt underskattat är möjligheterna till att ta hjälp av potentiella kunder, BA, VC eller andra parter som du aldrig ens tänkt på! Bolla idéer och se att det finns många alternativa vägar framåt. Kanske kan en order från en upphandling löser allt? Kanske krävs det att du ger möjligheten till en kund att vara med från start för att de ska betala all utveckling? ”Det finns många exempel på lösningar som är både snabba och mycket effektivare än bidrag… ”.

Den generella modellen för en framgång i kapital och stöd

År av erfarenhet har lett fram till en modell som fungerar och vi rekommenderar att man oavsett var man befinner sig tar sig igenom alla steg från start till mål.

Stöd rådgivning

Börja med att gå igenom med en expert var ni befinner er och vad målet är både på kort och lång sikt. Experten hjälper dig att bolla alla tänkbara möjligheter och väljer du en bredare Expert så kan hen också både nationella stöd, möjligheter till kapitalresning genom kundfinansiering, Affärsänglar, Venture capital firmor, börsnoteringar och allt där emellan. Tillsammans skapar ni en plan för kommande steg och får en trygg och bra överblick över både alternativ A och flera backup planer. Glöm inte att tidsätta och skapa en realistisk modell. Dessa rådgivningar är värda sin vikt i guld om man gör det på rätt sätt och väljer en expert som har den kompetens, bredd och erfarenhet som man ska kunna förvänta sig av dem. Det är viktigt att kolla och ta referenser!

Skriv ansökningar

Om man väljer att gå vidare med att söka stöd från EU behöver man som regel stöd med skrivandet då det ska ske på engelska och en typ av engelska som vi inte normalt använder oss av. Det är därför ofta, främst i de lite större programmen, en mycket stor fördel att ta hjälp även med denna del för det ökar chanserna avsevärt att få stöd beviljat. Dock är det alltid så att bolaget och den som är ansvarig där måste skriva allt material först så att experterna sedan kan transformera det till en EU text. Experterna är inte expert på ditt företag och din innovation så var engagerad och aktiv med att själv ge all input du kan.

Om Ni kommer fram till andra lösningar som alternativ till att söka Eu stöd är det ofta även här en fördel att ta hjälp att skriva material som riktar sig till affärsänglar, VC, banker nationella stöd och så vidare. Ofta är det dock inte samma expert som är bra på det så var noga med att välja vem du vänder dig till då du vill ha maximalt ut av din kostnad för detta så klart. Inte går du väl till en cykelreparatör med bilen eller tvärt om.

Bollplank / Kontroll

När Ni skrivit material är det absolut värt att få in en second opinion från en annan expert eller allra helst från någon som suttit på andra sidan så du snabbt kan få svar på hur de hade reagerat på din ansökan/text. ”Jag har sett många ansökningar som missat själva poängen i sin ansökan och som bara med några få och små ändringar skulle kunnat fått ett helt annat utslag. Det är väldigt lätt att bli lite ”hemmablind” och att missa för utvärderaren viktiga delar fast att det är en mycket bra ansökan och innovation. Därför bör man alltid kolla med någon som har erfarenhet och kan ge relevant feedback”, säger Johan Olson på Business Remedy Associates som tidigare arbetet för EU kommissionen med just utvärderingar av ansökningar.

Förberedelser för kommande steg i stödprocessen

När ansökan väl är inskickad har man ofta upp till 6 månader innan det kommer ett beslut men sedan kan det gå fort och därför finns det all anledning att tillsammans planera för kommande steg även om man inte fått saker beviljade än. Alla grundläggande saker och de första stegen bör vara redo att köra i gång mer eller mindre omedelbart så att man inte förlorar viktig tid.

Projektledning

Varje projekt oavsett storlek kräver en organisation och det bör vara en del av ansökan men det ska också sättas i verket och tänk på att detta är en mycket viktig del av helheten och därför bör man ha stöd om man inte redan har erfarenhet av denna typ av projektledning. Räkna alltid in alla dessa steg i din ansökan så att du kan fokusera på bolagets utveckling och innovation. Har man större projekt med fler deltagare från många länder är detta ett mycket stort och viktigt uppdrag och det kräver erfarenhet. Men det finns ofta hos experterna och kostnaderna går att ta in i ansökan redan från start.

Övriga delar

Kommunikation, spridning och användning är viktiga delar i EU projekt som alltid syftar till att addera värde för EU och det gör man genom att dela med sig av nya kunskaper och resultat. Det är därför en viktig del av alla projekt att kunna sprida sina resultat och gärna få andra att också börja använda dem oavsett om det är genom samarbete, som kund eller i nya innovationer.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...

Therese Olsson VD för Venture Cup Sverige.

Therese Olsson, är VD för Venture Cup Sverige. Det är en ideell...

Linn Mayer grundare av Klinikum

Linn Mayer driver ett företag inom sjukvård och hälsa som heter...
X
X