Thursday, June 20, 2024
spot_img

Utvalt:

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför...

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...
HemVäxaPersonalDin lian i anställningsdjungeln

Din lian i anställningsdjungeln

Även om många som startar eget är uppdragstagare snarare än arbetsgivare finns det vissa branscher där man i regel måste anställa personal. Samtidigt är frågetecknen många och det är lätt att göra fel. Den anställdes rättigheter är starka i Sverige, men hur är det med arbetsgivarens? Starta & Driva Företag har rådfrågat Skatteverket, Almega och Unionen för att ta reda på det.

En anställning är en av de största investeringarna du kan göra som företagare. Utöver att välja den rätta personen med de rätta kvalifikationerna kommer du även att vara tvungen att navigera en myriad av skatteregler, vilket tyvärr kan avskräcka en del nystartade företagare. För att reda ut de mest grundläggande skattefrågorna tog vi kontakt med Kerstin Lundgren, verksamhetsutvecklare vid Skatteverket.

Vad är viktigt att tänka på när man ska anställa någon?
– Om du anlitar eller anställer någon som inte bedriver näringsverksamhet eller är godkänd för F- skatt är du skyldig att betala arbetsgivaravgifter och innehålla skatt från ersättningen. Du ska då registrera dig som arbetsgivare och redovisa detta i en arbetsgivardeklaration. Om du bedriver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag eller kommanditbolag ska du betala dina egna sociala avgifter – så kallade egenavgifter – och preliminärskatt. Om du däremot bedriver din verksamhet i ett aktiebolag ska du betala arbetsgivaravgifter och innehålla skatt på de uttag du gör från bolaget. Aktiebolaget ska då vara registrerat som arbetsgivare och redovisa detta i en arbetsgivardeklaration.

Hur går man till väga vid en anställning?
– När du bestämt dig för att anställa någon ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Registreringen görs lättast på verksamt.se och måste ske senast dagen du betalar ut den första lönen. Efter registreringen skickas arbetsgivardeklarationer till dig varje månad, där du ska redovisa utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt samt arbetsgivaravgift. Betalningen till Skatteverket sker samtidigt som deklarationen och ska göras senast den 12:e i månaden efter utbetalningen – vissa avvikelser kan förekomma om den 12:e infaller på en helgdag eller liknande. Skattetabeller finns att hämta på Skatteverkets hemsida, och du kan även få preliminärskattsuppgifter för en anställd direkt från Centrala Skatteregistret. Att välja rätt anställningsform I Sverige finns anställningsformerna tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Den tidsbegränsade anställningsformen kan till exempel handla om vikariat eller säsongsarbete, men i regel ska en tillsvidareanställning erbjudas såvida inte parterna kommit överens om en begränsad tidsperiod. Dessutom får en så kallad allmän visstidsanställning inte överskrida två år inom en femårsperiod; då omvandlas den till en tillsvidareanställning. För att en tillsvidareanställning ska avbrytas krävs saklig grund, till exempel arbetsbrist eller misskötsamhet, och vid arbetsbrist ska omplacering erbjudas. Det finns även vissa regler om turordning, men dessa regler gäller inte för mindre företag. En regel som dock gäller för alla företag är återanställningsrätten, som innebär att en tidigare anställd som sagts upp på grund av platsbrist, eller som haft en tidsbegränsad anställning enligt paragraf fem i lagen om anställningsskydd, ska ges företräde vid nyanställning. Regeln gäller för de som varit anställda i ett år eller längre under de senaste tre åren, eller säsongsarbetare som varit anställda i sex månader under de senaste två åren. Vidare finns anställningsformen provanställning, som är ett slags mellanting mellan tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Efter en prövoperiod på upp till sex månader övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Provanställningen kan när som helst avbrytas, och då ska besked lämnas 14 dagar i förväg. Här gäller inte heller reglerna om saklig grund. Att välja rätt person Utöver valet av anställningsform är valet av person viktigt. Här är aspekter som kompetens och personkemi givetvis viktigast, men det kan vara värt att ta hänsyn till andra faktorer. Om du till exempel anställer någon som är född 1988 eller senare betalar du bara hälften så mycket i arbetsgivaravgift. Det är samtidigt viktigt att påpeka att Sverige har en väldigt strikt diskrimineringslagstiftning, och att ingen får nekas anställning på grund av deras kön, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller funktionshinder. Exemplet med arbetsgivaravgiften är dock ett undantag, och klassas således inte som åldersdiskriminering. För att få en bättre insikt i hur man bör gå till väga vid en rekrytering pratade vi med Mia Fransson, arbetsrättsjurist hos Almega.

”Vid tillsvidareanställning rekommenderar vi att man inleder med en provanställning på sex månader, speciellt om man är lite osäker på hur det kommer att gå.”

Vad är Almega?
– Almega är en bransch och arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag. Vi bistår företagare i arbetsrättsliga förhandlingar och domstolstvister, erbjuder rådgivning och håller kurser i bland annat rekrytering och anställning. Just arbetsgivarorganisationerna utgör det främsta stödet för de som vill anställa.

Vad ska man tänka på om man vill anställa någon?
– Det är mycket att tänka på. Huvudregeln är att en arbetsgivare har friheten och rätten att bestämma vilka kriterier och krav den ska ställa. Numer är den här friheten något begränsad, i och med lagen om anställningsskydd, diskrimineringslagen, personuppgiftslagen, med flera. Rekryteringen är en lång process där arbetsgivaren vill undersöka behov och kvalifikationer, gallra bland arbetssökande och slutligen välja någon – här är det mycket som kan gå fel. Ett vanligt misstag är att man inte tänker igenom vad man har för behov, eller vad för meriter man vill att en anställd ska ha. Vi genomförde även en undersökning förra året där 79 % av våra medlemsföretag svarade att de viktigaste egenskaperna hos en anställd är personlighetsmässiga.

Vad bör man tänka på vid intervjutillfället?
– Det är väldigt viktigt att man ställer liknande frågor till alla arbetssökande. Frågor om familjesituationen får till exempel inte riktas enbart till kvinnor, utan ska i så fall ställas till alla. Ha även i åtanke att formuleringen av annonsen är tänkt att spela in i valet av arbetssökande. Om du skriver att du söker någon med ”lång erfarenhet” kommer det att se märkligt ut om du väljer en av de yngre kandidaterna.
Får man välja bort en arbetssökande på grund av personliga egenskaper? – Det får man göra, inte minst om egenskapen är relevant för arbetet ifråga. En säljare måste till exempel vara duktig på det sociala. Man får även neka personer av så pass enkla anledningar som att personkemin inte stämmer, men där måste man vara försiktig med vad man ger för återkoppling till den arbetssökande. Man får till exempel inte neka någon anställning på grund av deras kön, ursprung, religion, ålder eller funktionshinder.

Vilken anställningsform ska man välja?
– Vi anser att företagen, utifrån reglerna i LAS och tillämpligt kollektivavtal, bör välja den anställningsform som bäst matchar deras behov. Vid tillsvidareanställning rekommenderar vi att man inleder med en provanställning på sex månader, speciellt om man är lite osäker på hur det kommer att gå. I vissa fall är inte en provanställning gångbar, till exempel om den arbetssökande har lång arbetslivserfarenhet – då måste man istället undersöka referenserna. Här är det viktigt att tänka på att man endast får ringa de personerna som uppges som referenser, annars måste man be den arbetssökande om tillåtelse först. Avtalat och klart När du väl kommit överens med en arbetssökande om anställningsform och ersättning är det viktigt att komma ihåg att muntliga avtal är juridiskt bindande, även om du inte har skrivit under ett skriftligt avtal. Om anställningen sträcker sig över mer än tre veckor är du även skyldig att ge den anställde skriftlig information om anställningsvillkoren. Starta & Driva Företag rekommenderar att du alltid använder skriftliga avtal med dina anställda. En hjälpande hand som arbetstagare har du flera skyddsnät i form av myndigheter och fackförbund, men var kan en företagare söka rådgivning och stöd? Vi tog kontakt med Viola Zabet hos Unionen Egenföretagare för att ta reda på det.

Vilka är Unionen Egenföretagare riktade till?
– Unionen Egenföretagare har som mål att göra livet som företagare tryggare och mer förmånligt. Vår huvudsakliga målgrupp är de som driver egna firmor och vars anställda är familjemedlemmar. Det är dock möjligt för andra arbetsgivare att bli medlemmar, så länge de uppfyller unionens kollektivavtal.

Vad erbjuder ni era medlemmar?
– Vi har ett intressant paket som täcker alltifrån kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling till avtalstjänster och försäkringar. Vi har till exempel en företagslinje där företagare kan komma i kontakt med jurister. En annan viktig del av vårt erbjudande är vår nätverkstjänst. Vi får ofta höra från medlemmar som vill starta eget att de saknar ett bra kontaktnät, och där kan vi utgöra ett välbehövligt stöd.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför ett vägskäl....

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar om varför...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...
X
X