Wednesday, June 29, 2022
spot_img

Exclusive Content:

Småa säkrar tryggheten för Sveriges företagare

Under pandemin spelade Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, eller SMÅA, en nyckelroll...

Enklare för småföretagare att få extern finansiering

OPR-Företagslån, med kontor i Stockholm, skapar tillväxt och lönsamhet...

Nina Jansdotter – företagare skriver bok om kärleksbedrägerier i sociala medier

Nina Jansdotter, är företagare och karriärcoach samt författare till...
HemEkonomiBokföringObeskattade reserver - Magiskt...

Obeskattade reserver – Magiskt komplicerat eller bara mystiskt?

Många småföretagare undrar årligen hur man kan minska skatten? Kanske gardera sig inför potentiell likviditetsbrist nästa år? Det enklaste sättet är att göra en avsättning i form av en ”frivillig” bokslutsdisposition. Vilket man gör genom en enkel bokföringsorder som redovisas i balansräkningen och resulterar i ett skattemässigt avdrag. Man kan avsätta upp till 25% av resultatet efter finansiella poster till periodiseringsfond.    

Obeskattade reserver inkluderar främst periodiseringsfonder men även ackumulerade överavskrivningar samt övriga obeskattade reserver. Dessa tre kategoriseras både som eget kapital och skulder inom redovisning. Anledningen är att avsättningen måste återföras till beskattning senast på det sjätte året. Alltså består obeskattade reserver av både en uppskjuten (latent/dold) skatteskuld samt obeskattade vinster. Således hamnar dem i en mellanställning i förhållande till eget kapital och skulder.

Bokföring av obeskattade reserver:

  • Avsättning till obeskattade reserver: 
  • Återföring/Upplösning sker en spegelvänd bokföringsorder.

Kontoklass 21 – Obeskattade reserver

Kontoklass 88 – Bokslutsdispositioner/Periodiseringsfond

8819: Återföring från periodiseringsfond

8811: Avsättning till periodiseringsfond

Exempel:

Utan avsättning Avsättning till periodiseringsfond
Resultat efter finansiella poster         100 000        100 000
Resultat efter bokslutsdispositioner         100 000         75 000
Skatt
  • 21 400                 
  • 16 050
Resultat efter skatt           78 600        58 950
         Skillnad:                                              19 650

Hur deklarerar man obeskattade reserver?

INKOMSTDEKLARATION 2 (Räkenskapsschema): Punkt 2.29 Periodiseringsfonder

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Småa säkrar tryggheten för Sveriges företagare

Under pandemin spelade Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, eller SMÅA, en nyckelroll i att...

Enklare för småföretagare att få extern finansiering

OPR-Företagslån, med kontor i Stockholm, skapar tillväxt och lönsamhet med konkurrenskraftiga...

Nina Jansdotter – företagare skriver bok om kärleksbedrägerier i sociala medier

Nina Jansdotter, är företagare och karriärcoach samt författare till en lång...

3 sätt att finansiera din verksamhet

Skulle ditt företag behöva extra ekonomiska resurser för att antingen kunna...
X
X