Tuesday, June 18, 2024
spot_img

Utvalt:

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför...

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...
HemMarknadsföringVarumärkeHitta rätt i immaterialrättsdjungeln

Hitta rätt i immaterialrättsdjungeln

Det finns olika typer av immaterialrättsliga skydd, vilket eller vilka du ska använda beror på produkten eller tjänsten du skapat. Vi hjälper dig att reda ut vilka olika skydd som finns och hur du ska använda dem.

När du startar ett nytt företag vänder du dig till Bolagsverket för att bland annat få företagsnamnet godkänt. Det innebär att namnet är skyddat från att andra kan använda ett liknande företagsnamn. Men det finns så många fler tillgångar att skydda i ett företag, de så kallade immateriella tillgångarna, alltså de tillgångar som inte är fysiska.
För att skydda de immateriella tillgångarna vänder du dig till PRV för att söka patent, skydda varumärket samt söka designskydd. Har du koll på detta kan du tjäna pengar på dina tillgångar och öka företagets lönsamhet. 

Skydd du aktivt måste ansöka om

Patent
Skyddar nya tekniska lösningar. Så fort lösningen patenteras blir den offentlig och uppfinnaren får ensamrätt på sin uppfinning. Patentet gäller endast kommersiellt användande, man får kopiera en lösning för privat bruk. 

Varför patent?
Ett patent ger dig en bättre marknadsposition och innebär att du slipper priskonkurrens på de marknader patentet gäller för. Ett patent gör det enklare för investerare och underlättar om du vill sälja ditt företag.

Att tänka på!
Ett patent gäller max i 20 år från den dag ansökan lämnades in, ett så kallat tilläggsskydd på 5 år bli aktuellt för patent som avser läkemedel. Lämna därför inte in din ansökan för tidigt, utan tänk först efter när du tror att du kan vara ute på marknaden. Om du tror att din uppfinning inte blir långlivad på marknaden kan det vara ett alternativ att behålla din lösning som en företagshemlighet.

Varumärke
Varumärket är det kännetecken som särskiljer dina varor och, eller tjänster från de som konkurrenterna erbjuder, i många fall är varumärket den mest värdefulla tillgången i företaget. Det är inte bara logotypen du kan skydda, utan flera olika typer av märken, såsom ljud och varuutstyrslar. Att ansöka om varumärkesskydd är inte dyrt och processen är i de flesta fall okomplicerad.

Varför varumärkesskydd?
Genom att skydda varumärket hindrar du konkurrenter att dra nytta av den energi, det engagemang och de pengar du lagt för att fylla det med värde och image. Förutom fördelen att kunna skydda företaget mot varumärkesförfalskningar och konkurrenter som lägger sig lite väl nära ditt kännetecken, kan varumärket licenseras ut och överlåtas mot betalning. Vid företagsuppköp kan ditt skyddade varumärke bidra till att företaget värderas högre. 

Att tänka på
Ett varumärke kan skyddas hur länge som helst, men vart 10:e år måste du själv förnya skyddet.

Design
Allt som har en uttänkt form är designat och det är just utseendet på en produkt som det så kallade mönsterskyddet avser. Kraven för att designen ska kunna skyddas är att den ska vara ny och särpräglad, det vill säga skilja sig från tidigare designer. Designskyddet har hamnat lite i skymundan om man ser till antalet ansökningar, men i takt med att produkterna blir mer och mer lika i tekniskt hänseende är det allt viktigare att erbjuda en snygg design. Det är genom designen man profilerar sin produkt. Mönsterrätt innebär att ingen annan än mönsterhavaren får utnyttja mönstret utan tillstånd. Förbudet mot utnyttjande omfattar framför allt att tillverka och sälja produkter som mönstret ingår i. Även annan marknadsföring, lagerhållning samt import och export omfattas av ensamrätten.

Varför designskydd?
Designskyddet, eller mönsterskyddet som är den juridiska termen, är billigt och enkelt att söka. Det skyddar mot att andra kopierar eller lägger sig för nära din design i och med att du har en ensamrätt. Skyddet ger dig därför en konkurrensfördel.  Designskyddet kan, precis som varumärket, licenseras ut och överlåtas mot betalning. 

Att tänka på
När du skapar din produkt är det viktigt att, i den mån du kan, hålla koll på att ingen redan skyddat designen, då kan du hamna i trubbel. Dessutom är det viktigt att du inte väntar för länge med att lämna in din ansökan. Du har 12 månader på dig att lämna in en ansökan från det att du offentliggjort mönstret för första gången. Designskyddet gäller i 5 år från ansökningsdagen och kan förlängas till maximalt 25 år. 

Andra immateriella rättigheter

Upphovsrätt
Någonting som blivit än mer aktuellt i och med internet. Upphovsrätten skyddar exempelvis film, texter, fotografier, musik och annat konstnärligt skapande. Det går inte att söka om upphovsrätt, den uppkommer automatiskt när verket har skapats.

Hur funkar det?
Upphovsrätten ger konstnärer, fotografer, författare och andra kreatörer ensamrätt att bestämma över hur deras egna verk får framföras, spridas och visas. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens död. Grundkravet för att något ska skyddas med upphovsrätt är att det är originellt. Ofta sägs om något som är tillräckligt originellt att det har verkshöjd.

Att tänka på
Upphovsrätt uppkommer direkt genom skapandet. Det behövs alltså ingen registrering hos någon myndighet eller en notarius publicus. Utöver det som ofta kallas “den egentliga upphovsrätten” ger upphovsrättslagen skydd även för ett antal företeelser som benämns “närstående rättigheter”. De närstående rättigheterna kan gälla till förmån för utövande konstnärer, artister, producenter av film och musik, radio- och TV-företag, framställare av så kallade databaser sammanställningar av information och fotografer. För att på bästa sätt kunna hävda din upphovsrätt är det en fördel om du sparar dokument och annan information som gör att du kan visa att just du skapade verket och när detta gjordes

Så kan du använda dina immateriella tillgångar

Om det finns ett intresse kring produkter, varumärken, designer eller nya tekniska lösningar som du har skyddat kan du låta andra använda dem mot ekonomisk ersättning. Då upprättar ni ett licensavtal. En i dag vanlig, men lite mer komplicerad form av licensgivning, är franchise.
Du kan även sälja dina immateriella rättigheter och då låta köparen foga över dem.

Söka skydd i andra länder

Redan i ett tidigt skede är det bra att fundera över på vilka marknader du vill verka. Kontrollera då att ditt varumärke fungerar på de marknaderna innan du skickar in en ansökan om skydd. För marknaden inom EU finns EU-varumärket, som erhålls genom att du ger in en ansökan till EU:s Immaterialrättsmyndighet, EUIPO. Genom något som kallas Madridsystemet kan du även söka varumärkesskydd i andra länder, såväl inom som utanför EU.

Till sist

Tänk på att bevaka dina immateriella rättigheter så att konkurrenterna inte gör intrång. Märker du att någon ligger för nära, påtala då att du skyddat varumärket, designen eller patentet. Ofta kan man behöva ta in ombud för att få hjälp och i slutändan är det domstolen som avgör om användningen ska förbjudas. Om du inte skyddar dina immateriella tillgångar har du dock inget att komma med om någon gör intrång. Så se till att skydda det du kan. Och var ute i tid!

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför ett vägskäl....

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar om varför...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...
X
X