Thursday, June 20, 2024
spot_img

Utvalt:

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför...

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...
HemEntreprenörskapPolitikValår - Hur viktiga...

Valår – Hur viktiga är småföretagarna för partierna?

Det är inte långt kvar innan det är dags att gå till vallokalerna. Vi passade därför på att fråga alla partier hur viktiga småföretagare är för dem och hur de vill skapa fler och starkare företag i Sverige.
Vi presenterar ett parti per dag, först ut är Annie Lööf, partiledare Centerpartiet.

Hur ska man få fart på företagandet i Sverige?
– Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i och då måste vi göra det lättare för företagarna. Trösklarna till företagande måste sänkas så att fler ges möjlighet att förverkliga sina idéer och skapa arbete åt sig själv och andra, men vi behöver framför allt se till att dagens företag får möjligheten att växa. För att Sverige ska få både fler och växande företag krävs att kostnaderna för att anställa blir lägre, att regelkrånglet minskar framförallt på skattesidan, att det blir enklare att anställa och att vi säkrar företagens kompetensförsörjning.

Vilken är er viktigaste fråga för ett långsiktigt hållbart företagande?
– Förutsägbara och långsiktiga regler är en förutsättning för att företag ska startas och att företagaren ska våga växa. Nästa mandatperiod vill Centerpartiet se tre stora överenskommelser för att stärka företagsklimatet långsiktigt. Det handlar om att göra om arbetsmarknadspolitiken, bostadspolitiken och skattepolitiken. Det krävs långsiktighet på dessa områden för att stärka företagsamheten i hela landet.

Hur viktiga tycker ni att de små och medelstora företagen är för Sveriges välfärd?
Det är i de mindre företagen de nya jobben växer fram. Eftersom fyra av fem jobb skapas i de små- och medelstora företagen är de en förutsättning för att vi ska få in de skatter som betalar för välfärden. Företagare är Sveriges viktigaste resurs och en del av välfärdens kärna, dels med de privata aktörer som finns i välfärden, men också för alla jobb företagarna skapar. Men företagen gör mer för samhället än bara skapa jobb och betala in skatt, de utvecklar också verksamheterna och driver på för en bättre välfärd.

Ett stort problem för småföretagare är regelkrångel, hur ser ni på det?
– Regelkrånglet måste minska, företagare ska inte vara administratörer åt staten utan få möjligheten att ägna mer av sin tid till sin affärsidé. Regelkrångel är något som alla småföretagare har erfarenhet av och är något som till och med avskräcker människor från att våga starta företag. Många regler är onödiga och dyra, både för företagen men också för samhället. Vi har presenterat flera förslag för att minska regelkrånglet för företagare. För Centerpartiet är det helt nödvändigt att skattesystemet ska ingå i arbetet mot regelkrångel. Annars blir det svårt att minska den administrativa bördan. Vi tycker också att det ska införas en princip om ”en regel in- en regel ut” så att regelkrånglet inte ökar från dagens nivå. Vi vill dessutom se ett system där företagen bara behöver en dörr in för att digitalt lämna in uppgifter. För att nämna några av våra många förslag som minskar regelkrånglet vill vi göra lagen om offentlig upphandling mer flexibel och bättre anpassad efter småföretagare, vi driver på för att skatter ska tas ut på ett sätt som minimerar administration och onödiga kostnader för såväl företagare som arbetstagare och vi vill att myndigheter i större utsträckning ska ta hänsyn till mindre företags förutsättningar när de utformar regelverk. Inte minst Skatteverkets hantering av skatteinbetalningar missgynnar särskilt småföretagare. Så kan vi inte ha det. Sverige behöver en skattepolitik som främjar start och utveckling av små företag. Vi har också lagt ett förslag om en ny företagsform, ”ingångsföretag”. Det är en företagsform som innebär att beskattningen sker schablonmässigt för dem vars verksamhet omsätter mindre än 250 000 kronor per år. Förslaget underlättar för de allra minsta aktörerna, minimerar onödigt regelkrångel och skulle för många innebära en språngbräda in på arbetsmarknaden.

Varför småföretagare rösta på er?
– För att vi ser företagare som Sveriges viktigaste resurs och motorn i svensk ekonomi. Vi har förslagen som gör att fler vågar ta steget till att bli företagare, som gör det lättare att vara företagare, som gör det mer lönsamt att vara företagare och som gör att företag vågar och kan växa. Vi vet vad företagen behöver och vi vet att det är företagen som för Sverige framåt.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför ett vägskäl....

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar om varför...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...
X
X