Obeskattade reserver – Magiskt komplicerat eller bara mystiskt?

Många småföretagare undrar årligen hur man kan minska skatten? Kanske gardera sig inför potentiell likviditetsbrist nästa år? Det enklaste sättet är att göra en avsättning i form av en ”frivillig” bokslutsdisposition. Vilket man gör genom en enkel bokföringsorder som redovisas i balansräkningen och resulterar i ett skattemässigt avdrag. Man kan avsätta upp till 25% av resultatet efter finansiella poster till periodiseringsfond.    

Obeskattade reserver inkluderar främst periodiseringsfonder men även ackumulerade överavskrivningar samt övriga obeskattade reserver. Dessa tre kategoriseras både som eget kapital och skulder inom redovisning. Anledningen är att avsättningen måste återföras till beskattning senast på det sjätte året. Alltså består obeskattade reserver av både en uppskjuten (latent/dold) skatteskuld samt obeskattade vinster. Således hamnar dem i en mellanställning i förhållande till eget kapital och skulder.

Bokföring av obeskattade reserver:

  • Avsättning till obeskattade reserver: 
  • Återföring/Upplösning sker en spegelvänd bokföringsorder.

Kontoklass 21 – Obeskattade reserver

Kontoklass 88 – Bokslutsdispositioner/Periodiseringsfond

8819: Återföring från periodiseringsfond

8811: Avsättning till periodiseringsfond

Exempel:

Utan avsättning Avsättning till periodiseringsfond
Resultat efter finansiella poster         100 000        100 000
Resultat efter bokslutsdispositioner         100 000         75 000
Skatt
  • 21 400                 
  • 16 050
Resultat efter skatt           78 600        58 950
         Skillnad:                                              19 650

Hur deklarerar man obeskattade reserver?

INKOMSTDEKLARATION 2 (Räkenskapsschema): Punkt 2.29 Periodiseringsfonder

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Om författaren

Relaterat

KOMMENTERA MERA

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE!

X