Styrelseskolan #8: Ägardirektiv – en förutsättning för att driva företaget framåt

Många slarvar med det, men för att kunna driva ett effektivt styrelsearbete krävs direktiv från ägaren. Ägardirektivet ska innehålla finansiella mål, om och hur man vill expandera och inte att förglömma: företagets värderingar.

Har du tillsatt en styrelse som strategiskt och praktiskt ska hjälpa dig att ta nästa steg? Bra, men har du även skrivit ett ägardirektiv? Det är en förutsättning för att styrelsen ska kunna göra ett bra jobb. 
– Direktivet ska beskriva ägarens önskan, säger Lena Gustafsson, vd Styrelsebalans.

Beskriv vilka finansiella mål du har. Hur tänker ni kring tillväxt? I vilken takt vill ni expandera? Lönsamhet? Är ni beredda att ta risker?
– Som ägare gäller det att ha ögat på öret, fokus på nuet och blicken mot framtiden.
Hur ser intäkter och utgifter ut för tillfället? Hur ser inflödet av kunder ut? Vad behöver ni för att möta framtiden? Vad krävs för att nå målet?

Glöm inte att få med era värderingar i ägardirektivet. Vad vill ni ha för företagskultur? Vad ska kunder och anställda ha för känsla i kontakt med företaget?
– Tänk även igenom frågor som socialt ansvar. På vilket sätt påverkar företaget miljö och samhälle?

Behöver ni någon speciell kompetens i styrelsen eller i företaget för att nå målen? Ska ni ta in nya medarbetare eller själva utbilda er?

Be om hjälp

Som delägare får man tillsammans diskutera fram vad som är viktigt.
– Ett ägardirektiv fyller flera funktioner. Om någon till exempel gör ett avsteg kan man bli oense. Då är det bra att ha ett ägardirektiv att gå tillbaka till och se vad ni kom överens om från början.

Soloägare bör ta hjälp av någon utomstående för att ta fram realistiska förväntningar.
– Speciellt småföretagare missar att ta fram ett ägardirektiv, man gör ju ändå allt i bolaget. Men det kan vara bra att gå in i de olika rollerna vid olika tillfällen istället för att göra allt på samma gång. Då är det lätt att bränna ut sig.

Ta nästa steg

När ägardirektivet väl är nedskrivet är.det dags för styrelsen att lägga upp en taktik för att nå målen.
– Styrelsen tittar även på om målen är realistiska. Måste ni backa på någon punkt eller är målen för lågt satta?

Under resans gång är det viktigt att hålla ägardirektivet levande.
– Allt förändras så snabbt idag. Sätt både långsiktiga och kortsiktiga mål och följ upp om ni nått dit ni ville.

Att hela tiden stämma av är även bra för att kontrollera om man fortfarande är på rätt spår.
– En av framgångsfaktorerna är hålla riktningen mot målet. När det kommer upp nya förfrågningar eller idéer är det lätt att falla dit och tappa riktningen. Om man stämmer av, har koll så är det lättare att behålla fokus och nå målen.

Läs även:
#1 – Även små bolag behöver en styrelse
#2 – Ägare, styrelse, vd – Tre roller med olika ansvar
#3 – Är du mogen för ett styrelseuppdrag? 
#4 – Mångfald i styrelsearbetet
#5 – Styrelsens roll i försäljningen
#6 – Ömsesidig tillit
#7 – Så kan styrelsen hjälpa dig vid expansion

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Om författaren

Relaterat

KOMMENTERA MERA

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE!

X