Att vara god har alltid lönat sig

Det är inte längre bara priset man konkurrerar med. Kunderna väljer allt mer med hjärtat, se därför till att få in hållbarhetstänket i företaget. För att inte hållbarhet ska bli ett tungt projekt vid sidan av måste man få in tänket redan i visionen och låta det genomsyra hela affärsmodellen. Då har du alla möjligheter att bygga ett starkt och positivt laddat varumärke.

Precis allt vi och våra medarbetare gör och säger 24 timmar per dygn, 365 dagar per år bygger varumärket.
– När det är på det viset kan vi bara förhålla oss till det på två olika sätt. Antingen bygger vi varumärket medvetet i samtliga kontaktytor med kund eller så låter vi det ske omedvetet, för det sker vare sig man vill eller inte i varje möte med kund, säger varumärkesexperten Pia Anderson.
Genom modellen 5Vtill5P visar Pia hur företag i tio steg kan arbeta med varumärkes- och affärsutveckling, hållbarhet och digitalisering, i en och samma process.

Då blir kunden din bästa säljare
Nu är hon aktuell med en ny bok, Bygg det goda varumärket.
– För mig handlar det goda varumärket om att vara omtänksam i varje kontaktyta med kunden. Att göra kunden överraskat nöjd, då blir de ens bästa säljare.
Fortfarande konkurrerar man med pris, men i nästa steg handlar det om att vilja väl. Att hitta sin SSP, sustainable selling point, istället för USP, unique selling point.
– Att vara god har alltid varit viktigt, men i takt med att hållbar utveckling blir allt mer prioriterat för konsumenter måste företagen engagera sig. Företag som producerar på ett sätt som blir en samhällsbelastning för miljön och behandlar människorna som arbetar illa, kommer kunderna inte vilja köpa av.
Människor röstar med hjärtat och väljer de företag som bryr sig på riktigt. Det gäller därför att inte bara låta de vara vackra ord utan låta löftet genomsyra hela företagets affärsmodell.

Låt det gå hand i hand
Pia berättar att det finns en tendens till att man pratar om hållbarhet, varumärket, personal och affärsutveckling parallellt.
– Man måste driva alla processer tillsammans. Uppfinna hjulet en gång istället för tio.
I sina föreläsningar brukar Pia prata om strutboll, som går ut på att spela fotboll med en strut för ögonen.
– Man får ett fantastiskt fokus, men det är svårt att samarbeta och se större sammanhang med ett så smalt synfält. Jag tycker att det är så vårt samhälle ser ut i mångt och mycket. På företagsnivå driver man frågor på olika avdelningar som inte samarbetar.
För att lyckas måste man få med hållbarhetsperspektivet redan i visionen.
– På så sätt får man med sig det genom hela verksamheten.

I mindre företag är det enklare att jobba med hållbarhetsfrågor.
– Men småföretagare är också formade efter samhällets stuprörstänk och tänker varje process för sig. Och man blir upplärd så på de kurser som finns. Nystartade företag har aldrig haft en sån fördel att snabbt kunna anamma den digitala tekniken. För tack vare digitaliseringen har vi möjlighet att skapa hållbara affärsmodeller på ett sätt vi inte kunnat gjort förut. Delningsekonomi och företag som Spotify är bra exempel på det. Vi köper inte cd-skivor längre och att producera dem kostade jättemycket för miljön.
Varför Pia intresserat sig för hållbarhetsfrågor beror på att när hon startade företag fick hon frågan vad hon bidrog med.
– Det första jag tänkte på var hur jag tar mig till kundmöten, hur mycket papper jag skriver ut och vilken typ av el jag har. Sen kom tanken att jag inte fixar att driva ett hållbarhetsprojekt vid sidan av det jag gör. Därför kände jag att jag behövde få in tänket i min affärsmodell. Och nu hjälper jag företag med just det.

Om 5Vtill5P

5V är roten till all affärsutveckling som bygger varumärket.
• Visionen, vad vill du med företaget?
• Vad erbjuder företaget?
• Vem vänder sig företaget till?
• Varför ska kunderna välja ditt företag?
• Värderingar, ditt företags personlighet och kultur.

5P är grenverket som påverkar kundens upplevelse av företaget
• Promotion: Löften i marknadsföring och försäljning.
• Plats: Där kunden köper och får produkten och tjänsten levererad.
• Produkt/tjänst: Funktionalitet, kvalitet och design.
• Pris: Det är kunden betalar.
Personal: Som kunden möter i köp och leverans.

Dina 5P behöver samspela i mötet med kund. För att de ska kunna göra det behöver du utveckla dina 5P-stategier. Det betyder att du utifrån varumärkets rötter, 5V, bestämmer vad varje P ska kännetecknas av.
Redan från start integrerar Pia hållbarhet och digitalisering i modellen.

5vtill5p.se kan du beställa Bygg det goda varumärket, där finns även ett digitalt övningspaket där du steg för steg får hjälp att bygga ett starkt och positivt laddat varumärke.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Om författaren

Relaterat

KOMMENTERA MERA

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE!

X