Wednesday, June 29, 2022
spot_img

Exclusive Content:

Småa säkrar tryggheten för Sveriges företagare

Under pandemin spelade Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, eller SMÅA, en nyckelroll...

Enklare för småföretagare att få extern finansiering

OPR-Företagslån, med kontor i Stockholm, skapar tillväxt och lönsamhet...

Nina Jansdotter – företagare skriver bok om kärleksbedrägerier i sociala medier

Nina Jansdotter, är företagare och karriärcoach samt författare till...
HemEntreprenörskapStarta eget – vanliga...

Starta eget – vanliga risker och hur man undviker dom

Coronaåret 2020 slog hårt mot egenföretagare och egenanställda. Många små- och enmansbolag försattes i konkurs. Det är en olycklig utveckling som drabbar både individer och samhället i stort. Man kan också se hur pandemin skapar oro hos många egenföretagare och personer som funderar på att starta eget. Och visst är rädslan till viss grad befogad: en konkurs kan vara ett hårt slag mot personen som står bakom företaget. Men även om det aldrig går att vaccinera sig fullt ut mot affärsrisker finns det åtgärder som skapar förutsättningar för att kunna manövrera fallgroparna.

2020 – ett tufft år för egenföretagare
När Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar, sammanställde utvecklingen från 2019 till 2020 fann man att antalet konkurser för enmansbolag ökat med 25 procent. Här sticker små- och enmansbolag ut, för trots krisen är det totala antalet konkurser förvånansvärt få. Samtidigt pekar nya uppgifter på att företagskonkurser är en vanlig anledning till personlig skuldsättning.

Omvärlden hjälper, omvärlden stjälper
Det finns förmodligen inga universella svar på hur man undviker en konkurs, och det är viktigt att komma ihåg att vissa faktorer är bortom ens egen påverkan. För varje verksamhet är ju trots allt en produkt av sin samtid och omgivning. Precis som att en påpasslig modetrend kan få någons försäljning att skjuta i höjden, kan dåliga väderförhållanden tvinga en annan att stänga sin verksamhet. Ibland är det helt enkelt saker utom din kontroll och försvårande omvärldsfaktorer som ställer till det. Det kan nog de flesta skriva under på efter det gångna pandemiåret. 

Läs mer: Frilanslivets toppar och dalar


Minimera affärsrisken och få tid för din grej
Ett sätt att minimera ovanstående riskmoment och eliminera konkursrisken helt är att i stället för att vara egenföretagare bedriva din verksamhet som egenanställd. Som egenanställd står egenanställningsbolaget för affärsrisken vilket gör att du kan lägga mer tid på värdeskapande aktiviteter och med gott samvete låta den löpande verksamheten ta upp ditt fokus. Det kan särskilt vara relevant i början av din företagsresa, så att du ger dig själv tid att mogna och växa in i rollen som entreprenör. Som egenanställd får du också hjälp med administration och andra tidstjuvar. I stället för att följa upp kundfordringar, sköta skatteinbetalningar och stressa över inkasso kan du lägga tiden på försäljning, relationsskapande aktiviteter och att leverera uppdragen.

Läs mer: Trygghet som egenanställd – vad menas med det?

Fem saker att tänka på
Trots att du aldrig fullt ut kan isolera dig från försvårande omvärldsfaktorer finns det saker du kan göra för att ge dig själv så bra förutsättningar som möjligt.

 1. Skilj på din privata ekonomi och företagets ekonomi
  Det är lätt hänt att gränserna mellan ens privata ekonomi och ens verksamhets ekonomi suddas ut. Många tar till exempel till privata lån för att hålla verksamheten vid liv, men det riskerar att försätta dig i en situation där du tvingas sälja en belånad tillgång, såsom ditt hus.
 1. Sprid riskerna
  Att din verksamhet är avhängig till en kund eller ett uppdrag sätter dig i en riskfylld beroendeställning. Försök därför att sprida riskerna genom att kontinuerligt hitta nya kunder. På så sätt blir det inte lika dramatiskt om du tappar ett uppdrag.

 2. Gå varsamt fram
  Den gamla devisen ”sakta men säkert” är kanske inte så spännande, men värdefull när det kommer till att kunna väga in faktorer som timing, marknadsläge och kundbehov. Gör ordentliga analyser av din omvärld och hur din affärsidé förhåller sig till den. Det skapar förutsättningar för en bärkraftig verksamhet, på både kort- och lång sikt.
 1. Glöm inte bort det ”tråkiga”
  Egenföretagare tenderar att vara riktiga eldsjälar som verkligen brinner för sin grej. Ibland kan det dock bli på bekostnad av andra verksamhetskritiska faktorer, såsom affärsplanering, administration och ekonomi.

  5. Det finns olika sätt att driva egen verksamhet

Varje person och situation är unik, och det är svårt att ge några universella svar på vilken verksamhetsform som passar en bäst. Att vara införstådd i vad de olika formerna innebär banar dock vägen för ett bättre beslut.

 Läs mer: Vad är egenanställning? 

 

 

 


 

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Småa säkrar tryggheten för Sveriges företagare

Under pandemin spelade Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, eller SMÅA, en nyckelroll i att...

Enklare för småföretagare att få extern finansiering

OPR-Företagslån, med kontor i Stockholm, skapar tillväxt och lönsamhet med konkurrenskraftiga...

Nina Jansdotter – företagare skriver bok om kärleksbedrägerier i sociala medier

Nina Jansdotter, är företagare och karriärcoach samt författare till en lång...

3 sätt att finansiera din verksamhet

Skulle ditt företag behöva extra ekonomiska resurser för att antingen kunna...
X
X