Wednesday, June 29, 2022
spot_img

Exclusive Content:

Småa säkrar tryggheten för Sveriges företagare

Under pandemin spelade Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, eller SMÅA, en nyckelroll...

Enklare för småföretagare att få extern finansiering

OPR-Företagslån, med kontor i Stockholm, skapar tillväxt och lönsamhet...

Nina Jansdotter – företagare skriver bok om kärleksbedrägerier i sociala medier

Nina Jansdotter, är företagare och karriärcoach samt författare till...
HemEntreprenörskapSå ska yrkeskompetenser tas...

Så ska yrkeskompetenser tas tillvara och utvecklas i framtidens organisation

Arbetslivet blir mer och mer kunskapsintensivt och komplext och i takt med det så ställs krav på att vår kompetens används på ett optimalt sätt. Kompetens som inte används eller personer som är på fel plats kan bli till en börda för organisationen när medarbetare inte kommer till sin rätt och det kanske brister i kompetensutveckling. Av Carin Andrén

Forskning visar att ju mer man får ta alla sina kunskaper i anspråk, desto bättre presterar man och känner sig motiverad och entusiastisk vilket höjer produktiviteten. Ännu bättre blir det om individen håller i planeringen av den egna kompetensutvecklingen och identifierar sina verkliga styrkor.

Alicia och Rolf Medina har forskat i många år om kompetens och organisationer och startade 2019 utvecklingen av ett nytt, digitalt verktyg som stöder agila arbetssätt och självorganisering. Det är ett hjälpmedel för organisationer som vill börja hantera kompetens på ett nytt och holistiskt sätt. Det heter HEP-Online. HEP står för Highly Engaged People.

Det nya med HEP-online är ett bredare sätt att se på kompetens som består av både kunskap och förmågor, och som tar hänsyn till organisationskulturen och kontexten.

Alicia Medina har doktorerat i management och hennes fokus har varit människor i organisationen, har en bakgrund som systemutvecklare. Hon undervisar vid Umeå Universitet samtidigt som hon är verksam i Rolfs och hennes gemensamma företag Future of Organizing AB som verksamhetsutvecklare och rådgivare i organisatoriska frågor.

Rolf Medina har en doktorsexamen inom organisation och kompetens och en bakgrund som dataingenjör. Han kombinerar akademiskt arbete med att arbeta med olika företag och organisationer, inom deras digitala resor och deras kompetensutveckling. Som konsult arbetar han just nu med IKEA:s digitala förändring. Han undervisar också vid Umeå Universitet och University College London.

Drömmen om att utveckla ett eget koncept

HEP-Online är ett resultat av akademisk forskning och praktiska erfarenheter från företagsvärlden. Det har varit en dröm för Alicia och Rolf Medina att utveckla ett redskap som kan bli användbart ute i organisationerna. Rolf Medina säger:

– Vi tror att vi med HEP kan bidra till att organisationer kan nyttja människors kompetens bättre. Framförallt att människorna kan få använda det de är bra på. Det finns många dolda talanger i våra organisationer och dessa vill vi synliggöra, säger han.

Modern rekrytering

I den nya världen kommer också rekryteringsprocesserna att bli mer komplexa. Mer precision och tydlighet kommer att krävas för att rätt person ska hamna på rätt plats. Man tänker mer i team som ska sättas samman och ser till att olika typer av kunskap tillförs så att det blir en bra mix. Det är inte rimligt att en person kan allt, men teamet tillsammans kan lösa fler uppgifter och lära av varandra.

När man har en kontinuerlig översyn av hur kompetensen ser ut så blir det lättare att kunna identifiera både styrkor och eventuella svagheter i organisationen som helhet också. När nya medarbetare rekryteras kan man då ha ögonen på vilken typ av kompetens som behöver förstärkas. Alicia Medina säger:

–HEP-Online är en evidensbaserad digital lösning som också kan användas för rekrytering både på individnivå och på organisationsnivå. Det är utmärkt för situationer när människors måste ställa om på grund av nedskärningar eller organisatoriska förändringar och för att få in nyanlända i arbetslivet.

Vill riva muren mellan akademi och industri

Att göra forskningen användbar är något de gemensamt arbetar för. Muren mellan den akademiska världen och industrin är för hög, anser de. Erfarenheter från båda världarna ger ett större perspektiv som är värdefullt när man ska koppla samman olika företeelser.

–Ingen av de existerande lösningarna som finns på marknaden har skapats för att stödja det nya sättet att mäta kompetens där man tar hänsyn till både kunskap ock förmågor, säger Rolf Medina. Aspekter som organisationskultur och kontext tas inte i beaktning i dessa lösningar.

Anställdas engagemang i arbetet

Alicia och Rolf Medina nämner att forskningen visar att vi har en situation där endast 14 % av anställda känner sig aktivt engagerade i sitt arbete. Här kan HEP Online vara till stöd för människor för att synliggöra vad de kan och vad som driver dem. Meningen är att man ska kunna styra och följa sin egen kompetensutvecklingsresa och dela sin kompetens mycket mer med sina kollegor.

Vad pandemin har lärt oss

Covid-19 pandemin har dessutom lett till att många fler arbetar online, på distans. I och med detta blir det ännu viktigare att skapa transparens i vår kompetens så att vi hittar dem som vi behöver samarbeta med. Att arbeta på distans kommer vi antagligen att fortsätta med i olika utsträckning även när pandemin är över. Kontorsyta kostar mycket för företagen och fler kommer att få dela på utrymmen.

–Pandemin har också lett till ökad arbetslöshet och när människor ska söka sig vidare mot nytt jobb eller utbildning kan de med hjälp av HEP få tillgång till olika kompetensprofiler för olika typer av arbeten. Då kan man bedöma hur väl man passar in på dessa. Kanske man blir överraskad, avslutar Rolf Medina.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Småa säkrar tryggheten för Sveriges företagare

Under pandemin spelade Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, eller SMÅA, en nyckelroll i att...

Enklare för småföretagare att få extern finansiering

OPR-Företagslån, med kontor i Stockholm, skapar tillväxt och lönsamhet med konkurrenskraftiga...

Nina Jansdotter – företagare skriver bok om kärleksbedrägerier i sociala medier

Nina Jansdotter, är företagare och karriärcoach samt författare till en lång...

3 sätt att finansiera din verksamhet

Skulle ditt företag behöva extra ekonomiska resurser för att antingen kunna...
X
X