Tuesday, June 18, 2024
spot_img

Utvalt:

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför...

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...
HemEntreprenörskapFärdplan för bättre företagsklimat

Färdplan för bättre företagsklimat

Samtidigt som stöden till företag som är mitt uppe i krisen måste vara kvar gäller det att fatta rätt långsiktiga beslut så att Sveriges företagare kan få samhället att blomstra när pandemin klingat av. 

Ingen blir företagare för att kunna gå på bidrag. Därför är det lite av uppochnedvända världen nu när företagare söker sig till offentliga stöd för att kunna hantera och överleva pandemin. Men förr eller senare kommer samhället att vändas på rätt köl igen, även om det känns avlägset just nu. 

Det gäller att våga blicka framåt redan nu och spana ut över hur Sverige måste se ut för att företagsklimatet ska bli så bra som det måste vara när det vänder. När restriktionerna släpper och stöden monterats ned är det dags för företagarna att göra det som de är allra bäst på: tillhandahålla varor och tjänster som får hela vårt samhälle att fungera samt bygga välfärd och skapa jobb.

− Utan kraftfulla åtgärder för att stärka det svenska företagsklimatet kommer regeringens återstartspaket att misslyckas, investeringar skjutas på framtiden, och arbetslöshet och utanförskap bita sig fast, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

Håll två tankar i huvudet

Olika stöd som korttidspermittering, som under en krisperiod fyller viktig funktion, riskerar att vid långvarig tillämpning urholka snarare än stärka konkurrenskraft genom lägre omvandlingstryck. Det gynnar inte långsiktig tillväxt eller jobbskapande.

− Det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt nu. Dels behöver vi de långsiktiga strukturreformerna som stärker Sveriges och svenska företags konkurrenskraft, dels behöver många av de regelförenklingar och insatser som gjorts under rådande kris i någon form förlängas och förenklas så länge coronakrisen har oss i sitt grepp, säger Fredrik Östbom.

För att hjälpa politiker och andra makthavare att fokusera på rätt saker har Företagarna tagit fram Färdplan 2021 – 7 anhalter på vägen till återstart. 

Färdplanen i sju punkter

  • Anpassa stöden efter företagen, inte företagen efter stöden – krisstöden behöver förenklas och förlängas.
  • Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter är ett kraftfullt verktyg som handlingskraftigt ska återinföras vid ekonomisk nedgång.
  • Låt inte det upplevt korrekta vara det bästas fiende. Förläng anstånden med skatt eller låt skatten betalas av genom särskild avbetalningsplan – annars kommer vi mötas av en svallvåg av konkurser.
  • Krisen är inte över, och det duger inte att rädda någon som drunknar halva vägen in till land. Omställningsstödet måste förlängas och kraven på omsättningstapp och revisorsintyg minskas. Varje månad ska vara en individuell ansökningsperiod.
  • De enskilda firmorna har försummats tillräckligt. Att stödet till slut kom till är bra, men utformningen av stödet är minst lika viktigt som dess existens. Kraven på omsättning 2019 och procentuellt omsättningstapp måste därför minskas. Varje månad ska vara en individuell ansökningsperiod och de månatliga maxtaken tas bort.
  • En viktig del för att skapa tillit är förutsägbarhet. Turerna kring utdelningsförbudet har varit regelrätt skadliga och nu måste förbudet begränsas och förtydligas i lag.
  • Villkoren för kortidsstödet behöver förtydligas och eventuellt ändras, inte minst gällande karenstid som annars riskerar att stänga ute ett mycket stort antal företag och arbetstagare från stödet.

Om färdplanen blir verklighet finns alla möjligheter för att Sverige ska gå stärkt ur krisens alla prövningar.

− När statsminister Stefan Löfven pratar om restriktionerna i samhället brukar han säga att det vi gör rätt nu, det får vi glädje av sen. Det vi gör fel nu, det får vi lida för sen. Jag menar att samma logik gäller för företagsklimatet, avslutar Fredrik Östbom.  

 

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför ett vägskäl....

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar om varför...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...
X
X