Tuesday, June 18, 2024
spot_img

Utvalt:

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför...

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...
HemTrygghetA-kassa för företagare -...

A-kassa för företagare – så fungerar det

Att försäkra bilen, huset och familjemedlemmarna är en självklarhet. Något som oftast har glömts bort, eller struntas i är att som egenföretagare försäkra sin inkomst. En stor anledning till det: man vet inte att man kan göra det. I spåren av Corona står många utan uppdrag och aldrig har det varit viktigare att försäkra sin inkomst. I och med de nya tillfälliga reglerna har det aldrig varit lättare.

En fråga som varit omdebatterad är hur det funkar med a-kassa om man är egenanställd. Företagare har precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet, men det finns vissa undantag. För att ha rätt till a-kassa gäller det att ha jobbat minst 60 timmar under ett halvår de senaste tolv månaderna innan arbetslöshet. Det gäller oavsett om man är anställd eller egenföretagare. Om du inte är med i någon a-kassa kan du fortfarande ha rätt till en viss grundförsäkring.

Jessica Tjällman, kommunikationschef SMÅA

Då kan du inte få ersättning som baseras på den lön du haft. Men om du uppfyller ett arbetsvillkor kan du få grundersättning. Det är Alfakassan, som på regeringens uppdrag, betalar ut grundersättning till de som varken är medlemmar eller anslutna till någon a-kassa säger Jessica Tjällman, kommunikationschef på SMÅA.

Tidigare krävdes det att man har varit medlem i a-kassan i minst tolv månader för att blir berättigad inkomstbaserad ersättning. I och med de nya reglerna så räknas varje månad man har varit medlem som fyra månader under mars-december 2020. Det innebär att du redan efter att har varit med i a-kassan i tre månader kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön.

Den ersättning du får beräknas som en ersättning per dag, så kallad dagpenning. Din dagpenning styrs av olika faktorer. Hur länge du varit medlem i en a-kassa, hur mycket du arbetat innan arbetslösheten och vilken inkomst du har haft är alla faktorer som spelar in.

Den högsta dagpenningen höjs tillfälligt under 2020 från 910 kronor till 1 200 kronor för de 100 första dagarna i en ersättningsperiod. Det innebär att taket höjs från 25 025 kronor till 33 000 kronor. Den högsta grundersättningen höjs tillfälligt från 365 kronor till 510 kronor/dag.  Efter 100 dagar föreslår regeringen att ersättningen ska höjas från 760 kronor till 1 000 kr per dag.

En missuppfattningen är att man kan stämpla a-kassa mellan uppdrag. Du är självständig uppdragstagare och det är du som driver verksamheten.
Om företaget har varit din huvudsakliga sysselsättning behöver du upphöra med verksamheten för att kunna få a-kassa. Om du har haft företaget vid sidan om en anställning kan du under vissa förutsättningar få fortsätta med företaget om du blir av med anställningen. A-kassan ska inte vara ett stöd för näringsverksamhet. Därför kan du inte starta ett företag när du får ersättning. Den vanligaste frågan är om företaget behöver gå i konkurs för att man ska ha rätt till ersättning.

Att veta när man som företagare blir arbetslös är svårt att definiera, men det finns en specialregel.
Nu räcker det att du bara upphör att driva verksamhet för att ha rätt till ersättning, du behöver inte avveckla företaget. Under 2020 kan du som driver företag ha din verksamhet vilande utan att det påverkar din rätt till ersättning i framtiden.
Om du inte vidtar några åtgärder kan du som företagare anses arbetslös utan att behöva avveckla din verksamhet – att lägga företaget vilande. Du räknas som arbetslös om varken du eller någon annan är verksam i företaget och du intygar själv från och med när det inte längre pågår någon verksamhet. Denna möjlighet kan nyttjas som oftast var femte år från det att du startar upp igen. Men med dem tillfälliga reglerna kan du under 2020 ha företaget vilande utan att femårsregeln beaktas. Du behöver även anmäla dig till Arbetsförmedlingen.

Det finns dock en del åtgärder som inte påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning:
• Nödvändiga åtgärder på grund av oförutsedda händelser.
• Enstaka åtgärd för avveckling. Något som endast kräver en begränsad insats och som inte var möjlig att göra innan du upphörde med din verksamhet.
• Åtgärder på grund av en skyldighet enligt lag eller annan författning.

A-kassa för nystartade företag
Normalt är att räkna ut ersättningen på taxeringen från det senaste året, eller ett genomsnitt på de två föregående. Men för dig som nyligen startat företag gäller även 24-månadersregeln. Den innebär att du kan få a-kassa baserad på din tidigare lön istället för ditt företag om du måste lägga ner företaget inom 24 månader från starten.

I Sverige finns det flera a-kassor, en del tillåter företagare att vara medlemmar, andra inte. Det finns även a-kassor som enbart riktar sig till företagare, däribland Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. En del a-kassor har kopplingar till fackförbund, men inte alla. Det krävs inte längre medlemskap i ett fackförbund för att kunna vara medlem i en a-kassa eller tvärtom.

Läs mer här om Coronakrisen – De nya tillfälliga reglerna för a-kassan

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför ett vägskäl....

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar om varför...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...
X
X