Thursday, June 20, 2024
spot_img

Utvalt:

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför...

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...
HemCoronakrisenCoronakrisen: Alla stödpaket för...

Coronakrisen: Alla stödpaket för företagare

Att det nya coronaviruset har påverkat många personer och företag negativt är egentligen inget som behöver påpekas. Men om man fokuserar på det positiva så pågår ett aldrig tidigare skådat världsomfattande arbete med att framställa såväl medicin som ett eventuellt vaccin. Tyvärr så hjälper däremot detta inte de företagare som här och nu upplever svårigheter gällande omsättning och osäkerhet avseende framtiden. En liten tröst mitt upp i allt är att Sveriges regering har sjösatt ett kris- och stödpaket för företagare. I och med den 7 april 2020 kan man därför ha rätt till en rad olika förmåner och lättnader.

Men vad kan man i egenskap av företag förvänta sig för stöd i samband med coronavirusets utbredning? Låt oss ta en närmare titt på vad det hela innebär. 

Översikt

1. Korttidsarbete

Till följd av att många företag har drabbats hårt ekonomiskt har Regeringen fattat beslut om korttidspermittering för att företagen ska kunna ha kvar sin personal istället för att behöva säga upp dem. I praktiken går en anställd ner i arbetstid under en period och staten går in med ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Det innebär att anställda kan behålla stor del av sin ordinarie lön samtidigt som arbetsgivarens personalkostnad minskar.

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid (Lönetaket är 44 000 kronor i månaden)

Läs mer om korttidsarbete 

Har du rätt till stödet? Testa här

Räkna ut hur mycket du kan få utbetalt

 

2. Sänkta arbetsgivaravgifter

Mellan den 1 mars och 30 juni 2020 sänks arbetsgivaravgifterna. De nya reglerna innebär att man endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Det gäller för max 30 anställda och löner upp till 25 000 kr per anställd, därefter gäller vanlig arbetsgivaravgift. Det innebär en skattelättnad på 5 300 kronor per månad och anställd om lönen är 25 000 kronor eller högre.

Man tar del av stödet genom att kryssa i ruta 062 i arbetsgivardeklarationen som innebär att bolaget begär sänkta arbetsgivaravgifter. Reglerna började gälla den 6 april, har ni redan skickat in arbetsgivardeklarationen behöver ni skicka in en ny för att ta del av stödet. 

Lämna in arbetsgivardeklaration

3. Sänkta egenavgifter

Egenavgifter sänks till 10,21 procent under hela 2020 med ett tak på överskott på 100 000 kr därefter gäller vanliga egenavgifter på 28,97 procent. Det innebär att även om du skulle redovisa ett överskott i din preliminära inkomstdeklaration, kommer egenavgifterna att bli lägre beräknade än vanligt. Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper du betala in för mycket i preliminärskatt.

Här kan du lämna in en nya preliminär inkomstdeklaration

4. Rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för utsatta branscher kan hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen under perioden 1 april till 30 juni. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelsernas webbplatser. Ansökan skickas in mellan den 1 juli till 31 augusti.

Lista över vilka branscher som omfattas av stödet

 

5. Anstånd med att betala in skatt

Nu går det att få tillfälligt anstånd med att betala in arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms upp till ett år. Anståndet gäller de som redovisas mellan januari och september 2020 upp till tre månader eller ett kvartal, eller för årsmoms som ska betalas under våren. De första sex månaderna tas en ränta på 1,25 procent ut och en anståndsavgift på 0,2 procent per månad.  Anståndet beviljas inte till företag som missköter sin ekonomi eller som har större skatteskulder.

Ansök om anstånd här

6. Staten står för sjuklönekostnaderna för anställda

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för sjuklöner under april och maj. Du betalar ut sjuklön precis som vanligt och redovisar detta i arbetsgivardeklarationen. Ersättningen kommer i efterhand från Försäkringskassan via skattekontot.  Du som är anställd i ditt aktiebolag har också rätt till ersättning. Nu förslår Regeringen att det ska förlängas för att även täcka juni och juli. Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin.

7. Schabloniserad sjukpenning enskild firma

För egenföretagare slopas karensavdrag för dag 1–14. Det innebär att du får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar. Du ersätts med ett schablonbelopp på 804 kronor per dag före skatt. Nu förslår Regeringen att det ska förlängas till den 30 september.

8. Utökad avsättning till periodiseringsfond för egenföretagare

På grund av den rådande situationen med coronautbrottet ingår det i Regeringens stödpaket utökad möjlighet till avsättning till periodiseringsfond för enskilda företag. Den har ökats från 30 procent till 100 procent med ett tak upp till en miljon kr. För många kan den skattepliktiga vinsten därmed sättas ned till noll kronor och många kan få tillbaka den preliminärskatt som de betalat in under 2019.

Läs mer om periodiseringfond här: Stödpaket genom utökad avsättning till periodiseringsfond

9. Förlängt stöd vid start av näringsverksamhet

Tiden för stöd vid start av näringsverksamhets förlängs från sex till tolv månader från och med den 1 maj. För personer som redan har en extratjänst, ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb förlängs också perioden med ytterligare ett år.

Läs mer här: Starta eget-bidraget förlängs

10. Tillfälligt förkortat medlemsvillkor till a-kassan

Tidigare krävdes det att man har varit medlem i a-kassan i minst tolv månader för att blir berättigad inkomstbaserad ersättning. I och med de nya reglerna så räknas varje månad man har varit medlem som fyra månader under mars-december 2020. Det innebär att du redan efter att har varit med i a-kassan i tre månader kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön.

Läs mer här om hur a-kassa för företagare fungerar.

11. Inget krav på aktivitetsrapport

Arbetsförmedlingen har tillfälligt tagit bort kravet på aktivitetsrapportering som en del av stödpaket som regeringen har tagit fram.

I vanliga fall ska du som arbetssökande varje månad rapportera dina aktiviteter för att ha rätt till ersättning från a-kassan eller Försäkringskassa. Nästa gång man måste lämna rapporten är för juni och den ska lämnas  in senast den 14 juli 2020. För februari, mars, april och maj månader krävs dock ingen aktivitetsrapport. Tänk på att du måste ändå söka jobb som vanligt.

12. Lättnad på a-kassan arbetsvillkor

Regeringen lättar på arbetsvillkoren att du måste ha jobbat ungefär halvtid under senaste halvåret för att vara berättigad till ersättning. Nu räcker det om du har arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna, eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

 

13. Ersättningstaket blir högre

För att öka den ekonomiska tryggheten för Sveriges företagare i och med den ökade arbetslösheten höjs den högst ersättningen från a-kassan tillfälligt. Takbeloppet höjs de första 100 dagar från 910 kronor till 1 200 kronor per dag. Efter 100 dagar föreslår regeringen att ersättningen ska höjas från 760 kronor till 1 000 kr per dag. Den högsta grundersättningen höjs tillfälligt från 365 kronor till 510 kronor/dag Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du varit medlem i a-kassan. Höjningen är tillfällig och gäller mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

14. Karensdagarna slopas tillfälligt

Det befintliga villkoret om sex dagar karens från första arbetslöshetsdagen slopas mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021. Du har nu rätt att få ersättning redan från första dagen som arbetslös.

 

15. Ökad möjlighet till a-kassa vid vilande företag

Under 2020 kan du som driver företag ha din verksamhet vilande utan att det påverkar din rätt till ersättning i framtiden. Om du har haft ditt företag vilande för att få a-kassa så behöver du vanligtvis vänta minst fem år för att kunna göra det igen. Du har däremot alltid rätt till ersättning om du lägger ner ditt företag helt.

16. Almis nya brygglån

Lånet riktar sig till företag som är i behov av finansiering till följd av coronakrisen med villkor anpassade efter den rådande situationen. Lånet kombineras med rådgivning där du kan diskutera och simulera de effekter coronakrisen har på ditt kassaflöde, resultat- och balansräkning. Brygglånet har möjliggjorts genom regeringens kapitaltillskott till Almis lånefond med 3 miljarder kronor.

Läs mer om brygglån

17. Statlig lånegaranti för drabbade små företag inrättas

Nu omfattas företag som ansöker om lån hos en långivare, kreditinstitut eller bank av en statlig kreditgaranti. Det innebär att staten garanterar upp till 70% av det totala lånet. I praktiken innebär det att Riksgälden i förhållande till långivaren förbinder sig att betala en stor del av lånet om låntagaren inte skulle klara av att betala. Tanken bakom detta är att bankerna ska känna sig mer positivt inställda till att utlåning i coronavirusets spår. 

 

18. Stöd för omsättningstapp

Nu föreslår Regeringen att företag ska kunna få stöd baserat på deras omsättningstapp för att överleva denna kris. För att kunna ta del av stödet krävs det att företaget har ett omsättningstapp på minst 30 procent under mars och april jämfört med samma månader förra året. Det krävs även att man har haft en omsättning på minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret. Omfattningen av stödet beror på hur stort bortfall av omsättningen företaget har men varierar mellan 22,5 och 75 procent av de fasta kostnaderna exklusive lönekostnader som företaget har. Det kommer att betalas ut via Skatteverket och beviljas företag och organisationer som har F-skatt. Stödet föreslås ha ett maxbelopp på 150 miljoner per företag.
Regeringen jobbar för att förslaget ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer här: Coronakrisen – Stöd för omsättningstapp

 

 

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför ett vägskäl....

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar om varför...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...
X
X