Monday, July 15, 2024
spot_img

Utvalt:

Claes Mårtén satsar stort på sin app Hummy

Claes Mårtén är entreprenören som satsar stort på sin...

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför...

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar...
HemInspirationIntervju3000 nya företag på...

3000 nya företag på 4 år – Nu förlänger Citi avtalet

 

Den fyra år långa satsningen på att få unga, främst med utländsk bakgrund, att starta företag går mot sitt slut. Målet låg på 1 500 nya företag, resultatet blev 3 000. Nu förlänger Citi avtalet med NyföretagarCentrum i ett år, med mål om ytterligare 500 nya företag.

I Europa har arbetslösheten bland ungdomar närmare fördubblats sedan 2008. Fortfarande är det ett av de största problemen, tillsammans med stora flyktingströmmar med migranter som ska integreras i samhället.
En global studie visar att 70 procent av ungdomarna vill starta företag, men de saknar utbildning och kompetens. Just det vill den globala banken Citi, via sin stiftelse Citi Foundation hjälpa till med. Genom satsningen Pathway to Progress arbetar stiftelsen med att utbilda och stötta blivande unga entreprenörer, i Sverige i samarbete med NyföretagarCentrums initiativ Ung & Eget samt Ung Företagsamhet.

En som brinner för just detta är Citis Nordenchef Alexander Sitris.
– Som bank är det vårt ansvar att stötta utveckling i de länder vi finns i. Genom Pathway to Progress hjälper vi ungdomar till ett entreprenöriellt mindset för att de ska kunna bli självförsörjande.

3 000 nya företag på fyra år

Samarbetet med NyföretagarCentrum inleddes 2015. Målet var att etablera 1 500 nya företag inom fyra år. Resultatet blev 3 000. En hög del om man ser till hela Europa, där siffran hamnar på 5 700 nya företag. Varför siffran är så hög i just Sverige tror Alexander beror på det entreprenöriella mindsetet som finns här.
– Flera unicorns kommer från Sverige. Och ser man på antalet bolag i förhållande till antal människor är siffran högre i Sverige än i något annat land. Det sociala skyddsnätet gör att människor kan testa nya saker, säger han och fortsätter:
– I sverige har man möjlighet att ta tjänstledigt för att starta ett företag och garanterat få jobbet tillbaka. Det är helt otroligt.

Unga har andra förutsättningar

Citi Foundations program för unga entreprenörer kallas Pathway to Progress, som lanserades i Usa 2014. Det är en filantropi där man ser eget företag som en väg ur arbetslöshet till självförsörjande.
– Det handlar om ett mindset till ekonomisk överlevnad, att klara sig själv.

I Sverige ledde samarbetet till att NyföretagarCentrum kunde satsa på konceptet Ung & Eget. Elisabet Sannas, projektledare för Ung & Eget, berättar att de arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten och stötta unga företagare mellan 18 och 35 år.
– Förutsättningarna för unga människor att starta företag ser annorlunda ut. De har inte samma samhällsorientering och inte lika stort nätverk. Därför ser vi till att ordna kurser och nätverksträffar i större utsträckning.

Många av rådgivarna är seniora med lång erfarenhet att starta och driva företag.
– Men de förstår inte ungdomars utmaningar och affärsidéer. Därför har vi satsat mycket på att utbilda. Tack vare Citis stiftelse kan vi erbjuda detta program i hela landet.

Satsningen fortsätter ytterligare ett år

I och med att resultatet blivit så bra väjer Citi att förlänga samarbetet ett år, med mål om ytterligare 500 nya företag.
– I Sverige bidrar vårt stöd via vår stiftelse till skillnad, säger Alexander.
NyföretagarCentrum har en beprövad metodik som bevisligen fungerar. Statistiken talar sitt tydliga språk. Av alla företag som får stöttning i starten av NyföretagarCentrum ligger överlevnadsgraden på 83 procent.
– Plussar man på med ett mentorprogram eller nätverksträffar är överlevnadsgraden 89 procent. Jag tror att vi lyckas så väl är för att vi är företagare som hjälper företagare. Vi har inget uppdrag att starta så många bolag som möjligt, utan att hjälpa företagare att ta ett kvalificerat beslut: ja eller nej, berättar Elisabet.

Under 2020 kommer satsningen fortsätta som tidigare, eftersom det visat sig fungera.
– Vi är även engagerade i  ett mentorprogram för nyanlända kvinnor, säger Alexander.
– Vi har redan ett litet mentorprogram för unga nyanlända kvinnor. Det är roligt att Citi  bidrar även där med mentorer så vi får möjlighet att utveckla kvnnligt entreprenörskap. Det är en eftersatt del. Ser man på NyföretagarCentrum är det hälften kvinnor och hälften män som startar företag. Tittar man på nyanlända är förhållandet 30-70, säger Elisabet.

Riktar sig främst mot ungdomar med utländsk bakgrund

Citis stiftelseprogram Pathway to Progress riktar sig främst mot utsatta grupper.
– I Sverige satsar vi främst på ungdomar med utländsk bakgrund och immigranter, säger Alexander.
– Det är en prioriterad grupp hos oss. Deras startfrekvens och lönsamheten är något sämre. Det arbetar vi för att förändra, fortsätter Elisabet.

Dessa ungdomar får i högre utsträckning hjälp av rådgivarna med att till exempel skriva affärsplanen och ringa banken.
– De får handgriplig hjälp genom systemet.

Alex berättar att han ofta får frågan om varför man satsar på unga i utanförskap i ett så modernt land som Sverige.
– Vi tänker alltid lokalt. Här ligger utanförskapet hos ungdomar med utländsk bakgrund som inte pratar språket. Att starta företag har blivit nyckeln för dem och vi har lyckats slussa in dem i systemet.

Hjälper på flera sätt

Förutom att bidra med pengar medverkar Citi även i  olika workshops, hjälper till med employer engagement och ställer upp som mentorer.
– Vi hjälper till på alla sätt vi som bank kan. Globalt har vi 10 000 volontärer som är engagerade via våra stiftelseprogram. Anställda från våra olika avdelningar hjälper till med vad just de kan för de unga entreprenörerna. Vi matchar dem med bolag som behöver just deras kunskap.
De bjuder även in unga företagare till olika events.
– För våra unga företagare är det fantastiskt att få komma till en av världens största banker. Det är både peppande och stärkande, säger Elisabet.

Om Citi
Sedan Citi grundades för 200 år sedan har den verksamhet i över160 länder. Det gör Citi till den mest globala och en av de största bankerna i världen. I Norden har banken funnits sedan 1970-talet med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors med fokus på företags- och investment banking.

Om Citi Foundation
Bankens globala filantropiska satsningar sker via stiftelsen Citi Foundation. Stiftelsen samarbetar med intresseorganisationer i alla länder som banken är verksam i.
Genom satsningen Pathway to Progress vill stiftelsen främja ekonomisk utveckling och förbättra livet för människor med låg inkomst. Målet är att minska arbetslösheten hos ungdomar och bidra till integration via entreprenörskap.
Sedan 2017 har stiftelsen investerat 100 miljoner kronor globalt och hjälpt 500 000 ungdomar.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Claes Mårtén satsar stort på sin app Hummy

Claes Mårtén är entreprenören som satsar stort på sin app Hummy,...

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför ett vägskäl....

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar om varför...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...
X
X