Wednesday, April 24, 2024
spot_img

Utvalt:

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför...

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...
HemEntreprenörskapStyrelseStyrelseskolan #2 - Ägare,...

Styrelseskolan #2 – Ägare, styrelse, vd – tre roller med olika ansvar

 

Att vara styrelseledamot innebär ett stort ansvar. Man ska verka för bolagets bästa och se till att ledningen styr företaget åt rätt håll. Om man som ägare själv sitter i styrelsen, och kanske även är vd, gäller det att skilja på de olika rollerna. Ägaren ska äga och styrelsen ska styra.

För att definiera styrelsens ansvar gäller det att först reda ut vad de olika rollerna ägare, styrelse och vd innebär. För det är stor skillnad.
– I all enkelhet fungerar det så att ägarna ska äga företaget, styrelsen ska styra och följa upp och vd ska leda verksamheten och se till att saker genomförs. I styrelsens uppdrag ligger det att alltid se till bolagets bästa och hushålla med dess resurser. Styrelsen får inte se till en enskild aktieägares intresse, utan måste behandla alla lika, säger Ylva Hambraeus Björling, styrelsearbetare och utbildare i Styrelsebalans.

Numer jobbar Ylva med styrelsearbete på heltid, och utbildar nya styrelsemedlemmar i Styrelsebalans kurser.
– Jag har alltid haft synpunkter på hur ledarskap utövas och måste veta om jag har fog för dem. Därför har jag engagerat mig både som chef och styrelseledamot. Svårlösta problem intresserar mig, jag gillar att se och sätta in saker i ett större sammanhang.   

Styrelseutbildningarna håller hon tillsammans med sin man, Sverker.
– Vi har kompletterande bakgrunder och kan täcka både små och stora företag, såväl som privat näringsliv och offentlig sektor. Jag skulle rekommendera alla som vill engagera sig i styrelsearbete att gå en kurs. Bättre kompetens i styrelsen ökar effektiviteten i arbetet och bidrar till mer framgångsrika företag.

Hon berättar att hålla utbildningar är ett bra sätt att själv hålla sig ajour med all formalia och utveckling i bolagsstyrning.
– Det är, inte minst, ett bra sätt att repetera aktiebolagslagen.

Styr styrelsen i rätt riktning

För att styrelsen ska kunna göra ett bra arbete är det till stor hjälp om ägarna utformar ett ägardirektiv.
– Det är en sammanfattning av vad ägarna vill med sitt företag, allt ifrån vision till finansiell utveckling inklusive  styrelsens frihetsgrader. Vad har företaget för värdegrund? Vad är viktigt för dig som ägare? Finns det krav på tillväxt? Avkastning? Vilka marknader ska företaget vara och inte vara på?

Direktivet är till för att styrelsen ska förstå åt vilken håll ägarna vill driva bolaget.
– Det är bra om ägarna diskuterar igenom det så att inte en vill maximera vinsten och sälja företaget medan en annan vill driva det på lång sikt. Är inte ägarna överens blir det förvirring i styrelsen.
Ägardirektivet har ingen juridisk status, det fungerar som guidelines.
Många företag har ett aktieägaravtal, men inget ägardirektiv. I aktieägaravtalet regleras ägarnas inbördes förhållande bland annat för att minska risken för konflikter. I ett aktieägaravtal kan förhållanden som aktieägarna vill hålla hemliga, regleras.

Styrelsens uppgift är att plocka ner ägarens vision och omsätta den i långsiktiga strategiska mål. Även kortsiktiga mål. Styrelsen godkänner affärsplanen och budgeten.
– Det är också styrelsens uppgift att tillsätta och avsätta vd. De beslut styrelsen tar genomförs därefter av vd:n, tillsammans med ledning och personal.
Förutom styrelsearbetet ska ordföranden vara bollplank och tillgänglig för vd:n.

Modellen ägare, styrelse, vd kallas för den Nordiska styrmodellen men används mest i Sverige. För startups kan det vara svårt ekonomiskt att tillsätta en styrelse med externa ledamöter på en gång.
– Att hitta någon som är villig att avsätta tid utan, eller mot en mindre ersättning är en utmaning. I vissa fall kan ägarna erbjuda del i ägandet.

Ofta blir det så att ägaren själv sitter som ordförande.
– Då gäller det att verkligen skilja på de olika rollerna, vilket kan vara svårt. Rena ägarfrågor, exempelvis om man ska ta in nytt kapital, ska inte tas upp på styrelsemöten.

Tänk på

Som styrelseledamot är du personligt ansvarig för att vissa åtaganden i företaget sköts. Bland annat att det finns en aktiebok, att skatten betalas och att årsredovisningen lämnas in i tid.
– Alla vet inte om att aktieboken är offentlig och måste kunna visas upp om någon frågar efter den. Om inte styrelsen ser till att företaget följer lagen kan en styrelsemedlem bli personligt betalningsansvarig. Att vara styrelseledamot innebär ett stort ansvar, ta inte för lättvindigt på det. Man måste vara medveten om reglerna, ställa krav på, och följa upp, att bolaget följer dem.

Detta är nummer två i en artikelserie om styrelsearbete för entreprenörer som vi gör tillsammans med Styrelsebalans.
Läs även: Även små bolag behöver en styrelse.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför ett vägskäl....

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar om varför...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...
X
X