Thursday, June 20, 2024
spot_img

Utvalt:

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför...

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...

Det är inte långt kvar innan det är dags att gå till vallokalerna. Vi passade därför på att fråga alla partier hur viktiga småföretagare är för dem och hur de vill skapa fler och starkare företag i Sverige. Turen har kommit till Said Abdu, Talesperson för Arbetsmarknad, Näringsliv- och Företagarfrågor, Liberalerna

Hur ska man få fart på företagandet i Sverige?
Liberalerna vill ha skatteregler som underlättar för nystartade och snabbväxande företag – i dag och i framtiden. Sverige står inför en mycket hård internationell konkurrens där vi inte har råd att sätta hinder i vägen för människor som bär på nya idéer. Dagens skatteregler kring personaloptioner är inte tillräckligt moderna och attraktiva. För innovationsföretaget med litet kassaflöde är det svårt att betala nyckelpersoner en lön motsvarande vad de personerna kan få i andra delar av näringslivet. I många andra länder beskattas personaloptioner i stället som kapitalinkomst och inte som arbetsinkomst. Även Sverige bör införa en sådan modell.
Liberalerna anser också att förutsättningarna för företagandet måste vara sådant att fler företagare väljer att expandera sina företag. Det handlar om regelverk/regelbörda, utökad medverkan från offentliga avseende finansiering, arbetsrätten, produkt- och innovationsutveckling, marknadsutveckling och internationalisering. Vidare ökade möjligheter till investeraravdrag, personaloptioner, avsättning till expansionsfonder och periodiseringsfonder. Ju fler småföretag som expanderar, desto fler medarbetare behöver anställas och underkonsulter anlitas.

Vilken är er viktigaste fråga för ett långsiktigt hållbart företagande?
Hållbart företagande är en förutsättning för långsiktig svensk konkurrenskraft. I en allt mer globaliserad värld måste svenska företag ständigt hantera ökad konkurrens, men har även fler nya möjligheter. Vår långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt är beroende av företagens förmåga att förstå och anpassa sig till dagens föränderliga landskap. En av de viktigaste frågorna för framtidens näringsliv är ett hållbart företagande med ett smart användande av resurser och kloka investeringar. Hållbart företagande är viktigt i företagens egen ambition att säkerställa ett långsiktigt värdeskapande och för att hantera affärsrisker och affärsmöjligheter kopplade till hållbarhetsfrågor, men också för att säkerställa att företag långsiktigt utgör en stark och positiv kraft som verkar för FN:s och Sveriges mål om en global hållbar utveckling, (Agenda 2030).
Sakpolitiskt försöker vi knuffa företagen i rätt riktning ”nuddging” till ett mer hållbart beteende, bland annat genom lagstiftningsprincipen om att förorenaren betalar(ingen subventionspolitik), land-för-land rapportering av skatt och hållbarhetsredovisning för stora företag samt att leda genom exemplets kraft via det offentliga(myndigheter och statliga bolag).

Hur viktiga tycker ni att de små och medelstora företagen är för Sveriges välfärd?
Små och medelstora företag är helt avgörande för svensk välfärd. 99,9 procent av alla samtliga företag är just små och medelstora, att utesluta dessa vore förödande. Konkurrens, utveckling och innovation driver fram effektiviseringar som är en förutsättning för att möta morgondagens utmaningar i en allt mer svårfinansierad välfärd. Vi inom Liberalerna motsätter oss därför förslaget om vinstförbud mot de så kallade välfärdsföretagen. Vi vill se tydligare krav på långsiktigt ägande, styrning, tillståndsplikt och tuffare granskning av ägare och verksamhet. Samtidigt beklagar vi Socialdemokraternas och Miljöpartiets uppfattning i frågan som kan jämföras med att nationalisera verksamheter som driftiga och företagsamma människor skapat. Vi vill ge den enskilda människan valfrihet och egen makt att själv välja leverantör av välfärdstjänst, detta samtidigt som vi frigör människors skaparkraft.

Ett stort problem för småföretagare är regelkrångel, hur ser ni på det?
Liberalerna tar kampen för att det ska vara enkelt att driva företag. Onödig byråkrati och regelbörda ska inte stå i vägen för dina drömmar. Vi vill göra det enklare för dig att starta och driva företag. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas och vi kan finansiera socialpolitiska satsningar på vår gemensamma välfärd.
Företagarnas regelkrångel måste minska. Mer konkret behöver vi utbilda offentligt anställda tjänstemän till en mer serviceinriktad attityd gentemot företagare. Att ingen ny lagstiftning ska genomförs utan att en konsekvensutredning med småföretagsperspektiv först har gjorts.
Arbetet med modernisering av lagstiftning måste gå snabbare, allt från arbetsvillkor, skatter, tillstånd. Ett exempel är lagen att bedriva hotell- och pensionatsrörelse. Idag räcker det inte med att uppfylla de sedvanliga kraven om du vill driva ett hotell. Det krävs också att du prövas hos polisen om du är lämplig att driva hotell. Lagen är otidsenlig och ett exempel på lagstiftning som bör avskaffas.
Vi vill att myndigheter aktivt ska arbeta för att minska regelbördan enligt principen ”en regel in – en regel ut” och identifiera onödigt regelkrångel. Vi vill även ge Regelrådet ett starkare mandat för att kunna granska relevanta konsekvensutredningar i propositioner från regering och Riksdag samt att en översyn av den svenska överimplementeringen vid införandet av ny EU-lagstiftning görs för att utreda vilka konkurrenseffekter dessa har på Sveriges företag.

Varför småföretagare rösta på er?
Min och Liberalernas viktigaste fråga är att förenkla livet för dig och landets småföretagare samt att Sverige får fler tillväxtföretag att växa, bland annat genom minskad regelbörda, bättre kompetensförsörjning och bättre finansiella möjligheter. Detta är en grundförutsättning för att stabilisera Sveriges ekonomiska fundament och framtida välstånd. För Liberalerna är fler växande företag den överordnade frågan i kommande valrörelse. Här finns förutsättningen för Sveriges ekonomiska välstånd och tillväxt, först därefter kan vi som politiska företrädare fördela och prioritera satsningar på det socialpolitiska området/välfärden. Vi ser dig och alla andra välfärdsskapare som hjältar i vårt gemensamma samhällsbygge, en röst på Liberalerna är en röst på de företagsamma. Om det går bra för landets företag, så går det bra för Sverige.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför ett vägskäl....

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar om varför...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...
X
X