Saturday, February 24, 2024
spot_img

Utvalt:

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine...

Therese Olsson VD för Venture Cup Sverige.

Therese Olsson, är VD för Venture Cup Sverige. Det...
HemEntreprenörskapEn titt i spåkulan

En titt i spåkulan

2017 var ett omvälvande år för landets småföretagare, med både positiv och negativ utveckling. När vi bad några personer, insatta i småföretagarnas verklighet, sia om vad som kommer att hända under året nämns saker som digitalisering, integration genom företagande och trygghetens år.

Jobbsökare blir jobbskapare

Harry Goldman, Vd NyföretagarCentrum Sverige

När vi frågan Harry Goldman om hur han skulle summera företagsåret 2017 säger han att det varit ett år i väntan.
– Det har inte varit den rejäla uppgång i nyföretagande som man ju kunnat hoppas på. Året har präglats mycket av en negativ diskussion – som förändringar kring 3:12-reglerna och förslagen om vinster i välfärden. Det som varit mycket positivt har ändå varit att fler med utländsk bakgrund nu startar företag. Det behövs! Företagandet är faktiskt nyckeln till integration.

Han tycker att det mest uppseendeväckande med året som gått är det som inte hänt.
– Vi borde haft en ordentlig satsning på mikrolån för nyföretagare  genom staten och bankerna – något som finns i många andra länder. Hade vi haft ett fungerande system med mikrolån hade fler nya företag startat som givit nya jobb, skatteintäkter och lett till nya ideer som fått genomslag.

Om han ska spekulera vad som händer i år tror Harry att då kommer de nyanlända få möjlighet att bygga sin egen framtid genom nyföretagande.
  Jobbsökare blir jobbskapare. Samtidigt tror jag att de “enkla företagen”, de vi alla ser i vår vardag, blir morgondagens vinnare. De utvecklar tjänster, ger service och försörjning åt sig själva och andra – något som Sverige behöver.

Nya typer av företag, branscher och marknader

Anders Nyberg, Kommunikationsansvarig verksamt.se

Ett väldigt händelserikt år med mycket nytt för de svenska företagen, så skulle Anders Nyberg summera 2017.
– Kanske främst inom kompetensförsörjningsområdet och så klart även digitaliseringen. Alla pratar digitalisering på ett uppfriskande sätt är min känsla. Jag skulle också vilja lyfta upp det trygga och säkra företagandet som också har varit uppe en hel del under året som gick.
Just digitaliseringen är någonting som tagit fart på alla fronter under förra året.
– Från sälj och marknadsföring till digitala myndighetskontakter och digitala brevlådan som verkligen har fått ett uppsving 2017. Företagen har också börjat förberedelserna inför den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj.

Vilka trender tror du vi får se i företagsvärlden under detta år?
– Att inte nämna digitaliseringens fortsatta utbredning vore tjänstefel, som så klart också kommer att leda till helt nya typer av företag, branscher och marknader under året. Kanske ser vi 2018 bli gigg-ekonomins år, kanske automatiserings år, kanske trygghetsåret, vem vet. Något vi verkligen ser som en fortsatt stark trend 2018 är den fortsatta satsningen på export och import som jag tror kommer bli en allt mer viktig pusselbit för svenska företags konkurrenskraft.

En politisk berg- och dalbana

Günther Mårder, Vd Företagarna

Günther Mårder beskriver 2017 som en berg- och dalbana för småföretagen, politiskt sett.
– Det har tagits viktiga steg i positiv riktning, som att soloföretagare som anställer sin första medarbetare får en sänkt arbetsgivaravgift och utvidgningen av skyddad sjukpenninggrundande inkomst för företagare med aktiebolag. Det är ett par exempel som hamnat i skuggan av bristen på nödvändiga strukturreformer. Inte för att tala om det hårda arbete som bedrevs för att stoppa de nya 3:12-reglerna, även känt som entreprenörsskatten.
Samtidigt tycker han att det varit ett inspirerande år.
– Just att vi lyckades mobilisera den styrka som krävdes för att stoppa 3:12-förslaget gör mig övertygad om att företetagarkollektivet kan komma att spela en avgörande roll i valrörelsen 2018.

Vilka trender tror du vi får se i företagsvärlden under 2018?
– Något skämtsamt måste jag väl säga att jag är en sådan trend, i alla fall om man ska tro en rapport från konsult- och analysföretag Kairos Future där jag placerats på nummer nio bland de omvärldstrender som kommer påverka 2018. Skämt åsido, enskilda personer kommer nog inte var avgörande.
Han tycker att det som kommer vara spännande är att följa utvecklingen där teknologi som AI gör intåg på arbetsmarknaden och den ökade robotiseringen.
– Av erfarenhet vet vi att ny teknologi skapar nya branscher och möjligheter för företag att växa. Men några orosmoln bör vi hålla ett vaksamt öga på. Den utbredda kompetensbristen kommer fortsätta prägla arbetsmarknaden, och där tror jag helt enkelt att fler företag kommer ta saken i egna händer för lösa det som politiken inte klarat. De fortsatta Brexit-förhandlingarna är även något som riskerar skapa fortsatt oro bland företagen.

#metoo har synliggjort en maktobalans

Magnus Aronsson, Vd ESBRI

Foto: Johanna Hanno

Om man skulle summera 2017 i form av siffror tycker Magnus Aronsson att vi totalt sett hamnar lite på plus.
– Det har varit ett rörigt år globalt sett med Brexit, president Trump och de protektionistiska vindarna. Det är inte är bra för oss som bor i ett litet och exportberoende land.
I Sverige har vi haft högkonjunktur med framtidstro hos småföretagen, samtidigt som de har svårt att hitta rätt kompetens.
– Vi har sett positiva åtgärder inom näringspolitiken kring optionsprogram och skattesänkningar när företaget anställer sin första medarbetare, men det finns också en stor osäkerhet kring vinsttak för välfärdsföretag. FN:s globala mål börjar få genomslag och det sociala företagandet ökar. Det är mycket glädjande att allt fler entreprenörer vill göra världen bättre samtidigt som de gör vinst.

Bland uppseendeväckande saker vill han lyfta fram arbetskraftsutvisningarna, #metoo, digitaliseringen och vinsttaksdiskussionen.
– I ett läge då framtidens konkurrens avgörs av hur ett land attraherar talang, kan vi inte kasta ut kvalificerad arbetskraft på grund av teknikaliteter. #metoo har synliggjort en ohälsosam maktobalans mellan män och kvinnor. Det är uppenbart att det finns mycket kvar att göra för att få bukt med strukturproblemen. Dessutom är det fortfarande så att färre kvinnor än män startar företag, och de kvinnor som startar har svårare att få extern finansiering. Vi har även sett hur digitaliseringen slår igenom allt mer och ändrar förutsättningarna för både nya och befintliga företag. Och vinsttaksdebatten visar fortfarande hur dålig förståelse det finns i samhället i stort för företagandets villkor och verklighet.

Nu är vi inne in ett valår, Magnus tror därför att en trend under året kommer vara att många politiker pratar om hur viktigt det är med företagande.
– Det är förstås bra. Men det vore ännu bättre om de verkligen förstod varför. Så är inte alltid fallet. Digitaliseringen kommer att fortsätta på alla fronter. Vi kommer att få se nya lösningar inom exempelvis artificiell intelligens, ”big data”, automatisering och robotisering. Det kommer att påverka oss inom alla områden. Därför hoppas jag att en trend blir att vi kan få en konstruktiv diskussion om livslångt lärande, och konkreta förslag på hur det kan se ut. Dessutom hoppas jag att vi kan få igång en diskussion om hur våra välfärdssystem och institutioner, som byggdes utifrån en industriell logik, kan anpassas till den verklighet som råder i dag.

Önskar minskat regelkrångel

Peter Thörn, Tf Ordförande Småföretagarnas Riksförbund

Peter Thörn tycker att 2017 på många sätt har varit ett positivt år.
– En rejäl högkonjunktur hur skapat goda förutsättningar för företagare runt om i landet. Det finns tyvärr även smolk i glädjebägaren då antalet nystartade företag minskade under 2017 jämfört med föregående år.

Småföretagarnas Riksförbund släppte en rapport där det visade sig att intresset för att starta företag är lågt bland ungdomar samtidigt som en stor andel av landets företagare är över 55 år.
– Vi hade önskat att man från regeringens sida kunde använt det positiva läget som finns nu till att göra några fler ändringar för att ge småföretagarna bättre förutsättningar att fortsätta bidra till positiv tillväxt även när konjunkturen vänder. Med rätt förutsättningar kan en vändning motverkas och framför allt kan landets mikroföretagare vara lösningen för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Men då krävs rätt förutsättningar med minskat regelkrångel, samförståndslösningar och sänkt skattetryck på företagande.

Han är glad att Småföretagarnas Riksförbund med rapporten Otryggare kan ingen vara lyckades föra in förbättringar kring företagares socialförsäkringar in i regeringens budget 2018.
– Det föreslås nu att en försäkrad som startar företag som AB ska under uppbyggnadsskedet ha en sjukpenninggrundande inkomst som minst motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning. Uppbyggnadsskedet föreslås även ändras från 24 månader till 36 månader.

Han hoppas att mikroföretagens viktiga roll för att leverera lokalt förankrade produkter och tjänster samt deras bidrag till en positiv utveckling av arbetsmarknaden, får en allt större uppmärksamhet bland beslutsfattare och i allmänhetens medvetenhet.
– Under 2018 kommer kompetensförsörjningsproblemet att vara utmaningen för att utveckla affärsmöjligheter inom prioriterade områden som digitalisering, energi, klimatomställning, vård och skola. Småföretagarnas Riksförbund skulle önska trender där regelverk blir bättre anpassade utifrån mikroföretagens verklighet, kortare betaltider mellan storbolag och underleverantörer samt att fler fullföljer sina drömmar och startar företag.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...

Therese Olsson VD för Venture Cup Sverige.

Therese Olsson, är VD för Venture Cup Sverige. Det är en ideell...

Linn Mayer grundare av Klinikum

Linn Mayer driver ett företag inom sjukvård och hälsa som heter...
X
X