Saturday, February 24, 2024
spot_img

Utvalt:

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine...

Therese Olsson VD för Venture Cup Sverige.

Therese Olsson, är VD för Venture Cup Sverige. Det...
HemEkonomiSå använder du bankerna...

Så använder du bankerna rätt

Det är svårt att klara sig utan banken när man startar ett nytt företag. Vare sig det gäller bokföring eller lån är det bra att ha banken på sin sida. Men hur tänker bankerna när det gäller deras tjänster och vad kräver de för att bevilja lån? Starta & Driva Företag frågar några av landets främsta aktörer.

SEB har de satt ihop de vanligaste banktjänsterna – konton, kontokort, betalkort, bankgironummer, internetbank, företags-app – till två grundpaket; Enkla firman, för enskilda näringsidkare och Företagspaketet som avser övriga bolagsformer.
– Strategin att göra det enkelt för företagare att driva eget har funnits sedan 2006, när vi frågade kunderna vad de ansåg sig behöva allra mest från sin bank. Det eniga svaret var att kunderna ville kunna skilja på företagets och den privata ekonomin på ett enkelt sätt. Genom att skilja på privata pengar och företagets får småföretagaren mer tid över till sin verksamhet. Det lade grunden för konceptet, säger Lars Dahlberg, företagsmarknadschef på SEB.

Banken frågade även kunderna vilka deras största frågor var när de skulle starta sitt företag. Enligt SEB handlade många frågor om bokföring och redovisning, och därför har banken samarbeten med ett 30-tal externa leverantörer som kan ge kunderna hjälp även inom områden som inte är direkt bankrelaterade. Utöver detta, berättar Lars Dahlberg, erbjuds företagaren en personlig rådgivare samt tillgång till service dygnet runt via deras telefonbank.
– Vi erbjuder minst en årlig genomgång av företaget där rådgivaren går igenom hela företagets, företagarens och eventuella anställdas behov inom områdena betala, spara, finansiera, försäkra och privatekonomi.

Genom konceptet ”Hela företagaren” går rådgivaren även igenom kundens privata ekonomi. Exempelvis är det många företagskunder som inte känner till skillnaden mellan att vara anställd och att vara egen företagare när det kommer till pension och försäkring. Som anställd har man ofta en rad skydd som sedan försvinner helt när man blir företagare. Rådgivaren kan då hjälpa kunden att skaffa motsvarande försäkringar som kunden hade som anställd. Efter att man fått samtliga tjänster upplagda blir kunden erbjuden en årlig genomgång för att se till företagets och företagarens behov kontinuerligt.

Vad ska en person med ett nystartat bolag tänka på när han eller hon ansöker om lån hos er?
– Det är viktigt att ha rätt förväntningar från början. Man behöver veta vad en bank kan hjälpa till med jämfört med andra finansieringsinstitut såsom Almi Företagspartner eller riskkapitalister. Därefter är det viktigt att ha en tydlig affärsplan som gör det lätt för rådgivaren på banken att sätta sig in i verksamheten, och en rimlig budget som tydligt visar på återbetalningsförmågan. Då rådgivaren får en tydlig bild av företagets säkerheter, såsom varulager, kundfordringar, maskiner och inventarier, och kan se att lånet kan betalas tillbaka på överenskommen tid, blir det enklare att snabbt få sitt lån beviljat. Det är även bra att veta om att banken erbjuder en rad olika typer av lån. Ibland är inte ett regelrätt lån den bästa lösningen för företaget, utan det kan vara bättre att använda andra finansieringsformer som leasing eller fakturabelåning, beroende på företagets karaktär och kundbas, svarar Lars Dahlberg.

Mattias AnderssonSwedbank förklarar att förutom de tjänster och produkter som krävs för att en företagare på ett enkelt sätt ska kunna hantera sin operativa verksamhet (såsom konto, betalningar och kort) erbjuder Swedbank den webbaserade bokföringstjänsten e-bokföring.
– Vidare erbjuder vi en årlig rådgivning, både generellt och inom specifika sakområden som pension och försäkring. Vi har även ett aktivt samarbete med Nyföretagarcentrum med egen representation i deras styrelse, säger Mattias Andersson.

För att hitta en så bra lösning som möjligt jobbar Swedbank även nära flera externa samarbetspartner, bland annat Nyföretagarcentrum och Almi Företagspartner och bankens egen juristbyrå, som exempelvis kan hjälpa till med kompanjonavtal.
– Det som är viktigt för oss som potentiell finansiär är personen bakom företaget. Vi tittar på tidigare erfarenheter, ekonomiska förutsättningar, personlig mognad, och viljan att satsa både tid och pengar. Vi ser på affärsidén, konkurrensen och ekonomiska beräkningar beträffande balansräkning, kassaflöde och prognos. Det är just av denna anledning som vi ofta råder våra kunder att ta hjälp av oss och våra samarbetspartners för att fullt ut mogna i dessa frågor, och inte minst formulera detta i en formell affärsplan som är till nytta för alla parter, inte minst för företagaren själv. Vi vill bidra till framgångsrika företag och därför är det väsentligt att säkerställa ett långsiktigt hållbart upplägg, säger han.

Det givna tipset till nyföretagare som vill låna pengar av banken är att ta sig tid att noga fundera igenom sin idé och inte minst vad livet som företagare kommer att innebära för en själv och för familjen. Vad finns det för möjligheter och risker?
– Sätt sedan detta på pränt i en strukturerad form, så är resan en bra bit på väg och förutsättningarna goda för en positiv utveckling.

Eva Trouin är Sverigechef på Nordnet. Hon betonar att företagande handlar om livsviktiga val.
– När man startar eget är det många som känner att de inte har råd att sätta av till sin pension, antingen för att de tänker att bolaget i sig ska generera pensionen, eller för att de vill investera alla sina pengar i sitt bolag. Jag förstår den tanken, men vad många inte tänker på är att en pension är så mycket mer än enbart pengar när du fyller 65 år. Vi brukar prata om tre frågor att överväga när man är företagare.

Den första frågan som företagare bör överväga handlar om hur mycket du ska pensionsspara.
– När du är egen företagare är du själv ansvarig för din pension. Är man anställd är det vanligt att ens arbetsgivare pensionssparar mellan 5 och 10 procent av ens lön. Det betyder inte att du ska sätta av lika mycket men det viktiga är att du pensionssparar något.

Den andra frågan handlar om vad som händer om du skulle bli långvarigt sjuk.
– I din pension kan du teckna ett försäkringsskydd, vilket innebär att om du blir sjuk längre än tre månader så går försäkringsbolaget in och betalar din pensionspremie tills du blir frisk eller fyller 65 år.

Man tecknar också ofta en sjukförsäkring som försäkrar upp din lön utöver det som den allmänna försäkringen betalar. På så sätt har du både säkrat upp din kommande pension och din inkomst. Premien du betalar för detta är avdragsgill och istället för sociala avgifter betalar du en lägre skatt som kallas särskild löneskatt.

Den tredje aspekten som Nordnet brukar titta på är vad som händer, rent ekonomiskt, vid ett dödsfall.
– Klarar din familj sig ekonomiskt utan din inkomst eller ditt företag? Antingen så räcker det så kallade återbetalningsskyddet, vilket, precis som det låter, återbetalar insatt värde i pensionen eller så behöver man komplettera ytterligare med en familjepension eller livförsäkring. Familjepensionen betalas ut månatligen och livförsäkringen betalas ut som en engångsbetalning till dina efterlevande.

Det är viktigt att komma ihåg att banken är villig att låna ut pengar till vissa aspekter av ett visst företag, men kanske inte till andra.
– Banker lånar inte ut pengar för att täcka kostnader, utan det som banker lånar ut till är investeringar. Marknadsföringskostnader eller lön till ägarna får man hitta finansiering till på annat sätt, säger Mats PallinNordea.
Han tycker framförallt att nyföretagare ska utnyttja banktjänstemännens kompetens, och efter 20 år på Nordea med fokus på företagsaffären anser han att banken är väldigt stark inom den typen av rådgivning.
– Vi ser många olika branscher och bolag, så vi är väldigt duktiga på rådgivning. Vi tar ju inte betalt för den, men vi är väldigt duktiga.
Att man redan har lyckats sälja visar på att ens produkt är efterfrågad, det som på engelska kallas för proof of concept.
– Försäljningen är det allra viktigaste. Så fort du har några fakturor kan du få med dig banken, avslutar Mats Pallin.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...

Therese Olsson VD för Venture Cup Sverige.

Therese Olsson, är VD för Venture Cup Sverige. Det är en ideell...

Linn Mayer grundare av Klinikum

Linn Mayer driver ett företag inom sjukvård och hälsa som heter...
X
X