Wednesday, December 6, 2023
spot_img

Utvalt:

Therese Olsson VD för Venture Cup Sverige.

Therese Olsson, är VD för Venture Cup Sverige. Det...

Linn Mayer grundare av Klinikum

Linn Mayer driver ett företag inom sjukvård och hälsa...

Gokind grundare Gustaf Anselmsson

Gokind grundades av två kognitionsvetare från Linköpings Universitet, Hjalmar...
HemEkonomiFinansieringPrivate Equity och Affärsänglar

Private Equity och Affärsänglar

Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA, är en intresseorganisation för Private Equity-aktörer och affärsänglar. Den arbetar för att Private Equity och Venture Capitalmarknaden ska fungera väl i Sverige. Föreningen arbetar inte själv med rådgivning till entreprenörer eller förmedling av riskkapital. Vi pratade med SVCA:s vd Isabella de Feudis.

isabelle_starta-driva-foretagVad krävs av nystartade företag för att de ska få hjälp av riskkapitalister eller affärsänglar?
– Riskkapitalinvesteringar är en relativt ovanlig form av finansiering. Nystartade bolag finansieras i huvudsak av kapital från grundarna och försäljningsintäkter. Enligt SVCA:s statistik går riskkapital/tillväxtkapital i tidiga skeden till techsektorn, exempelvis till mjukvara och appar, samt till företag som bedöms ha förmåga att relativt snabbt bli globala. Därefter är det Life Science som attraherar kapital medan övriga branscher har svårt att attrahera riskkapital från Venture Capital-fonder eller affärsänglar. De bidrar inte enbart med kapital, utan framför allt med erfarenhet och nätverk. Det är ofta före detta entreprenörer som investerar i de branscher som de själva har startat företag i, vilket är en delförklaring till att merparten av kapitalet går till techsektorn. Ett annat skäl till att techsektorn attraherar så mycket kapital är att det passar in i de avkastningskrav och tidsramar som ställs av venture-fonderna.

Vad är Private Equity och varför behövs det i dagens samhälle?
– Private Equity betyder investeringar i onoterade bolags ägarkapital. Private Equity utgör en viktig del av svensk ekonomi och bidrar till att göra svenska företag konkurrenskraftiga. Bolag som ägs av Privat Equity-fonder växer snabbare än andra företag och är därför viktiga för tillväxten i landet. Private Equity tillför inte enbart kapital utan även specifik kompetens och erfarenheter kring exempelvis internationalisering.

Hur tycker du att systemet med finansiering till nyblivna företagare fungerar i dag?
– Av allt eget kapital som investerades 2015 kom 50 procent från utlandet. Beträffande riskkapital är det ännu större del. Faktum är att endast 1,65 procent av det aktiva kapitalet är hänförligt till svensk offentlig förvaltning. Ramverket för investeringar i form av skatter och skatteregler har stor betydelse för finansieringen av nya innovativa företag. Områden där förändringar är önskvärda för att främja riskkapital till företag är borttagande av inlåsningseffekter i 3:12-reglerna, ”entreprenörsskatten” och införande av personaloptioner.

Hur tror du att det kommer att se ut i framtiden?
– En statlig utredning, Fondstruktur för innovation och tillväxt, har nyligen lämnat förslag till regeringen på hur det statliga riskkapitalet kan omstruktureras. SVCA välkomnar översynen av det statliga riskkapitalet då nuvarande system dels är svårgenomträngligt för entreprenörer som söker kapital och dels inte är en effektiv struktur för att uppnå statens mål. Under de senaste åren har det skett en renässans för riskkapitalinvesteringar i tidiga faser och det finns för närvarande ett tiotal team som befinner sig i fondresningsläge.


SVCA:s tips till dig som vill söka riskkapital
• Läs på innan om riskkapitalfinansieringens för- och nackdelar eftersom investeringen innebär att den som bidrar med kapital får ägande och kontroll i företaget.
• Investerare vill ha avkastning, därför är det viktigt att skapa en affärsplan som tydligt beskriver verksamheten och dess mål. Varför är din produkt/tjänst bättre än konkurrenternas och hur kommer investeringen hjälpa företaget att bli framgångsrikt. Även ledningens sammansättning och kompetens är viktig för investerare.
• Det finns flera entreprenörsnätverk som förmedlar kontakter, exempelvis YEOS, SISP, Startupgrind och SUP46. Investeringar börjar i princip alltid med personliga relationer, så se till att skapa relationer till potentiella änglar och venture-fonder i ett tidigt stadium.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Therese Olsson VD för Venture Cup Sverige.

Therese Olsson, är VD för Venture Cup Sverige. Det är en ideell...

Linn Mayer grundare av Klinikum

Linn Mayer driver ett företag inom sjukvård och hälsa som heter...

Gokind grundare Gustaf Anselmsson

Gokind grundades av två kognitionsvetare från Linköpings Universitet, Hjalmar Norell och...

Att lyckas med ett företag idag är verkligen ingen enmansgrej.

Sponsrat inlägg i samarbete med verksamt.se Att våga be om hjälp kan...
X
X