Wednesday, April 24, 2024
spot_img

Utvalt:

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför...

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...
HemInspirationIntervjuI tjänsteföretagarnas tjänst

I tjänsteföretagarnas tjänst

Tio dagar har gått sedan Anna-Karin Hatt gick in i sin nya roll som vd på Almega. Hon trivs som fisken i vatten och längtar efter att förbättra och förändra organisationen så den står sig lika stark i framtiden som den gör i dag.

Anna-Karin Hatt berättar att det känns fantastiskt bra, att hon vaknar varje morgon med ett leende på läpparna, när hon tar emot på sitt nya kontor. Det har gått tio dagar sedan hon tillträdde som vd för Almega.
– Jag älskade att gå i skolan, tänk om man kunde göra det en gång till. Här lär jag mig någonting nytt varje dag, det är livets skola.

Anna-Karin tycker att man som företagare ska ta tillfället i akt att gå igenom de långsiktiga målen och identifiera vilka förbättringsområden som finns, för de finns överallt, när en ny vd tillträder.
– Varje vd har sin egen profil. Min ambition är att Almega ska bli en tydligare röst i samhällsdebatten. Jag vill förstärka vår närvaro i näringspolitiken, där har vi många experter hos oss.

Med ett förflutet som vd och vice vd på olika tjänsteföretag och totalt 20 år inom partipolitiken kände Anna-Karin att hon ville gå vidare.
– Jag kände att jag ville fortsätta förändra samhället, då är detta en osedvanligt bra plats. Nu kan jag göra det från andra hållet. Jag vill jobba med frågor som leder till bättre villkor för dem som vill förverkliga sina drömmar och driva företag.
Almegas främsta roll är att hjälpa sina medlemsföretag inom tjänstesektorn att bli bättre arbetsgivare, de hjälper till med kollektivavtal samt påverkar politiker, organisationer och myndigheter i frågor som är viktiga för tjänsteföretagen.

Bredden bland våra medlemsföretag är stor, vi har allt från hemserviceföretag till de mest avancerade IT-företagen. Både antalet företag och antalet branscher inom tjänstesektorn växer och har gjort så under många år.

Är det läge att teckna ett kollektivavtal förhandlar kompetenta förhandlare från Almega för att få till ett så bra avtal som möjligt. De stöttar företagen i förhandlingar och är avtalsslutande part i 150 kollektivavtal. De har även rådgivare och jurister på plats som hjälper medlemsföretagen i personalfrågor.
– Bredden bland våra medlemsföretag är stor, vi har allt från hemserviceföretag till de mest avancerade IT-företagen. Både antalet företag och antalet branscher inom tjänstesektorn växer och har gjort så under många år.
Anledningen till att företagandet växer är en spegel av strukturomvandlingen. Det var länge sen vi gick från att vara ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle, men som ett resultat av digitaliseringen, globaliseringen och urbaniseringen fortsätter utvecklingen.
– Sverige har länge varit duktigt på idéer, men vi måste bli mer konkurrenskraftiga. Våra medlemsföretag känner av den globala konkurrensen också om de högkvalificerade jobben.

För att bli det måste svenska företag få bättre ramvillkor, en fråga som Almega arbetar mycket med.
– Det är svårt att konkurrera med andra länder när de till exempel har lägre skatter på arbete.
Just beslutet att höja arbetsgivaravgiften för unga är någonting som skakar om bland tjänsteföretagen. Verksamheter som ofta kräver mycket personal.
– Generellt sett har vi hög skatt på arbete i Sverige så detta beslut påverkar enormt. Speciellt nystartade företag med små marginaler. Många av våra medlemsföretag är personalintensiva, på ett IT-företag kan 70 procent vara personalkostnad. Och de har ofta många unga anställda.

För att underlätta för tjänsteföretagare anser Anna-Karin att det krävs en skattereform, där skatten på arbete sänks.
– Det är en grundläggande gemensam fråga för alla våra branscher. Regeringen har redan fattat beslut, men vi har gjort allt vi kan. Långsiktigt behöver vi se en skattereform. Nu är det ett snårigt system där man beskattar fel saker och beskattar arbete alldeles för hårt.

Reformen om sänkt RUT-avdrag är ett annat beslut som också påverkar negativt.
– Det blir kännbart för hemservicebranschen. Sedan RUT infördes har den branschen vuxit enormt. Fler familjer har fått råd att nyttja dessa tjänster. Innan har det varit en stor svart sektor, som enligt forskare kraftigt har minskat. Det var även tanken med RUT.

Anna-Karin berättar att finansiering och upphandling är två viktiga delar för nya tjänsteföretagare.
– Regelverket kring upphandling är omfattande och tidskrävande, många väljer därför bort att delta i offentliga upphandlingar. Därför har vi precis startat Upphandlingspodden, säger hon och fortsätter:
– Vi arbetar för att höja kunskapen hos de som jobbar med offentlig upphandling om hur de ska utforma upphandlingarna för att bjuda in fler aktörer. Många vill exempelvis införa krav på kollektivavtal, men har man precis startat företag är inte kollektivavtal det första man tecknar. Ju fler såna krav som ställs desto mer begränsar det vilka företag som kan delta i upphandlingarna. Vi ser hellre att man konkurrerar på kvalitet och pris.

Finansiering är ett problem för alla start ups, men ännu knepigare för tjänsteföretag.
– Man har inte samma säkerhet i immateriella rättigheter och patent. Vi vill förstärka rådgivningen hos inovationsbolagen på universiteten och högskolorna så de kan utbilda start ups att jobba med just de immateriella rättigheterna, på längre sikt påverkar de finansieringen.

Någonting som Anna-Karin tycker är positivt är Investeringsavdraget, där fysiska personer kan investera i nystartade bolag och dra av investeringen. Då kan man låta sina besparingar jobba i stället för att ha dem på banken.
– Tyvärr gäller det inte för juridiska personer, det jobbar vi på. De kan inte bara investera kapital, utan även kunskap. Det finns många entreprenörer där ute som gjort sin entreprenörsresa och nu vill stötta andra. Investerare har alla glädje av, men det är särskilt viktigt för oss.

Vad har du får tankar om Almegas framtid?
– Vi jobbar här och nu och strävar samtidigt efter att vara i framkant. Vi ska ta fram framtidens moderna kollektivavtal, vi var först med sifferlösa kollektivavtal. Det kommer allt fler snabbfotade entreprenörella företag med starka individer som kanske inte spontant identifierar sig med arbetsgivarorganisationernas kollektiva arbetssätt, där är det viktigt att vi är attraktiva för att de ska vilja gå med oss.
Den svenska modellen går ut på att fackförbund och arbetsgivarorganisationer diskuterar spelregler för avtal för att få mer och lugn och ro i form av mindre strejker och konflikter. För att den ska fungera framöver krävs det arbete både från facksidan och arbetsgivarsidan. Modellen bygger på att många vill vara med, annars tappar man poängen.
– Om man tror på den svenska modellen måste vi ha som gemensamt mål att modernisera den. Arbetsgivarorganisationerna bildades i början av 1900-talet, vi måste kolla vilka omvärldsfaktorer som påverkar oss för att inte stelna. Vi vill vara lika relevanta i framtiden som vi var i det förflutna.

Vad är det bästa med att vara vd för Almega?
– Det står aldrig still, alltid är det någonting som inte är färdigutvecklat. Jag gillar när det rör på sig, när man inte vet vad som kommer att hända under dagen när man vaknar. Det jag har hittills har mött hos personalen är en nyfikenhet och stora förhoppningar. Det finns ett sug efter förändring, för mig är det positivt. Men det är inte ett enmansarbete, jag kommer att leda det men involvera alla på Almega, och alla våra sju förbund. För mig är Almega en oslipad diamant som behöver slipas i fasetterna.

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför ett vägskäl....

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar om varför...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...
X
X