Wednesday, December 6, 2023
spot_img

Utvalt:

Therese Olsson VD för Venture Cup Sverige.

Therese Olsson, är VD för Venture Cup Sverige. Det...

Linn Mayer grundare av Klinikum

Linn Mayer driver ett företag inom sjukvård och hälsa...

Gokind grundare Gustaf Anselmsson

Gokind grundades av två kognitionsvetare från Linköpings Universitet, Hjalmar...
HemTrygghetFörsäkringHan står upp för...

Han står upp för Företagen

Du har kanske en hemförsäkring och en bilförsäkring, men har du försäkrat din inkomst? Att det finns A-kassa för småföretagare är inte självklart för alla, men företagare lyder under samma regelverk som anställda. Vi har träffat Thomas Gröndahl, kassaföreståndare på SMÅA, för att lära oss mer.

Tomas_smaa_Starta-&-Driva-ForetagDet är en glatt leende Thomas Gröndahl som öppnar dörren till Småföretagarnas arbetslöshetskassa i centrala Stockholm. Här har han arbetat sedan 2007. Just det året kanske inte säger dig så mycket, men för dem som arbetat i samma bransch som Thomas var det ett katastrofalt år. Bara några månader innan Thomas tillträdde jobbet som kassaföreståndare rasade medlemskapet i Sveriges alla a-kassor. Orsaken till massflykten var regeringsskiftet 2006 då den nya alliansregeringen ändrade medlemsavgiftssystemet ganska radikalt. Från och med den 1 januari påföljande år höjdes avgifterna till kassorna varpå 400 000 svenskar lämnade sin arbetslöshetsförsäkring. Flykten drabbade även SMÅA som gick från 150 000 till 110 000 medlemmar. De har fortfarande inte kommit ikapp, men växer stadigt och medlemskapet ligger nu på 117 000 medlemmar, vilket faktiskt gör SMÅA till Sveriges största sammanslutning av företagare, berättar Thomas.

– Jag kom in när det var som mest turbulent, men jag vet också att det finns potential att växa igen.

”Vi vill att folk ska känna till att det går att få en arbetslöshetsförsäkring som företagare. Tre av fem företagare är inte med i någon a-kassa”

Vad är kassaföreståndare för titel?
– Det är en lagstadgad titel. Jag får inte ha någon annan titel, men undrade själv över den titeln när jag såg den första gången.

Och titeln är kanske lite typisk för hur det fungerar på SMÅA och alla andra a-kassor som lyder under ett ganska rigoröst regelverk. I Sverige har vi haft en tradition av stora industriföretag, och många regler som rör arbetsmarknaden har anpassats efter sådana företag. Det här gäller inte minst arbetslöshetsförsäkringen som från början är skriven för anställda på storföretag. I mitten av sjuttiotalet började delar av arbetslöshetsförsäkringen även omfatta andra, till exempel företagare. Den anpassningen pågår fortfarande, men har ännu inte hunnit ikapp dagens mer flexibla arbetsmarknad, som är mer osäker på grund av globalisering och konkurrens från andra länder. I dag är fler tillfälligt anställda samtidigt som folk också är mindre lojala med sin arbetsgivare, mer rörliga och byter jobb oftare. Detta har, paradoxalt nog, resulterat i att färre är med i såväl fackförbund som a-kassor nu jämfört med förr.

Men eftersom arbetsmarknaden består av faktorer som är svåra för individer att påverka är det snarare ytterligare en anledning att försäkra sin inkomst, menar Thomas Gröndahl.

– Även om jag har en anställning i dag så har jag kanske inte det om 20 år. Tittar man på arbetslöshetsförsäkringar är det en billig försäkring, säger han.

På SMÅA kostar det 115 kronor i månaden att vara medlem. Även om det är billigt i jämförelse med andra försäkringar skulle ersättningen för den som blir arbetslös kunna vara högre. Just nu pågår en diskussion om att höja taket för arbetslöshetsförsäkringen generellt. För den som har haft en hög inkomst ligger maxbeloppet i dag på 680 kronor om dagen. Regeringen har föreslagit ett höjt tak till 910 kronor vilket motsvarar en månadslön på 25 000 kronor.

– Men även om man inte får så mycket så är det ändå bättre än ingenting, säger Thomas Gröndahl. Många som startar ett företag tar en företagsförsäkring, man försäkrar lokalen, man försäkrar bilen men i samma veva borde man också försäkra sin inkomst.

Även om företagare lyder under samma regelverk som anställda befinner man sig i vitt skilda situationer. Det gäller inte minst inkomstdelen. Den som har ett företag som börjar gå dåligt drar ofta in på sin egen lön. Och det kan bli problematiskt när det gäller a-kassorna.

– Det är ju alltid lönen vi tittar på. Det kan kännas orättvist för du kanske har jobbat heltid och slitit ont för att få företaget på fötter igen och så får du en ersättning som är baserad på en lön som du inte har tagit ut. Då kan ersättningen hamna på lägstanivå på 320 kronor om dagen.

En annan stor skillnad mellan att vara anställd och driva företag är att det är tydligt vilken dag du slutar att vara anställd. Hur bedömer man arbetslöshet när det gäller företagare?

– Om du inte har ett uppdrag just nu betyder inte det nödvändigtvis att du är arbetslös – du är fortfarande företagare. Vidtar du åtgärder, som att fakturera eller offererar kunder, så är företaget igång.

Enligt lag får du göra ett tillfälligt uppehåll i ditt företagande vart femte år, men då måste du alltså visa att du inte vidtar några åtgärder i bolaget. Det betyder, rent praktiskt, att om du exempelvis är krögare får du låsa dörren till restaurangen. Förr fick man bara göra ett enda avbrott i sitt företagande, över huvud taget.

– Men där var SMÅA med och påverkade för ett bättre regelverk. Vi ville att man skulle kunna pausa företagandet en gång vart tredje år, det blev en gång vart femte år.

Om jag hade drivit ett företag hade jag varit lite rädd att vända mig till en a-kassa eftersom jag hade velat leva på hoppet. Måste verksamheten vara helt nedlagd för att få ersättning?
– Ja. Detta är en omställningsförsäkring för den som är mellan jobb, eller mellan företag. Jag förstår den frågan, men samtidigt får  arbetslöshetsförsäkringen aldrig påverka marknaden genom att vara konkurrenssnedvridande. En företagare ska inte kunna gå på ersättning och driva företag samtidigt, utan arbetslöshetsförsäkringen ska ge dig inkomst när du inte gör någonting annat – det är en omställningsförsäkring.

Vad är det första man ska tänka på när man startar ett företag?
– Jag vill uppmana personer som startar företag att försäkra sin inkomst, sen behöver man inte tänka mer på det. Vi brukar säga att med SMÅA vågar du satsa på ditt företagande. Vår vision är att alla Sveriges företagare ska vara med i en a-kassa, företrädesvis hos oss. Jag skulle vilja att man kom till ett skede där det var lika naturligt att teckna en arbetslöshetsförsäkring som att ta en företags- eller hemförsäkring.

Förutom Norge är systemet med a-kassa för företagare ganska likt övriga nordiska länder. I Danmark finns två kassor för företagare. Thomas Gröndahl är finlandssvensk, född och uppvuxen i Finland. Han flyttade till Sverige 1992 och blev så småningom personalansvarig på Forex. Under den här perioden började han fördjupa sig i arbetsrätt. Dessa kunskaper tog han senare med sig under sina fem år på Småföretagarnas serviceorganisation.

”Även om du inte har ett uppdrag just nu, betyder inte det nödvändigtvis att du är arbetslös. du är fortfarande företagare”

– Under den perioden kom jag i kontakt med småföretagare och deras villkor, vilket var väldigt intressant och lärorikt. Sedan såg jag annonsen om att SMÅA sökte en kassaföreståndare. Jag tycker det är väldigt intressant att jobba med just företagarfrågor och service. Det viktigaste för vår verksamhet är att ge bra service och möta deras behov.

Det finns ingen regelmässig skillnad mellan a-kassor, men SMÅA är Sveriges största sammanslutning av företagare. Det finns ingen annan organisation som har fler företagare som medlemmar, berättar Thomas.

– På det sättet har vi en styrka. Jämfört med andra förstår vi företagarnas villkor bättre. Vi är ofta remissinstans eftersom vi alltid utgår ifrån företagarperspektivet. Hela vår styrelse består även av medlemmar som alla är företagare.

När man blir av med jobbet ska man ju gå till Arbetsförmedlingen med en gång. Hur fungerar det som företagare?
– Den dagen du känner att det inte fungerar längre går du till Arbetsförmedlingen och säger att du står till arbetsmarknadens förfogande. För att du ska få rätt till ersättning följer en del motkrav från statens sida som att du måste söka ett visst antal jobb och så vidare.

Just nu pågår en statlig utredning som heter ”Mer trygghet och bättre försäkring”. Den är just nu ute på remiss vilket innebär att olika aktörer, inklusive SMÅA, håller på att skicka in sina synpunkter på de förslag som tagits fram. Ett förslag som är bra för företagare som just startat sin verksamhet är att man i framtiden kan få räkna sin inkomst från sin tidigare anställning 36 månader bakåt, istället för 24 månader som det är nu. Detta är ett förslag som SMÅA förordat länge. Ett annat förslag är att a-kassorna ska få ägna sig åt mer än att bara handlägga försäkringen. Som vi nämnde tidigare är SMÅA Sveriges största sammanslutning av företagare, men eftersom verksamheten är så reglerad med sekretess kan de inte utnyttja all potential och alla resurser som finns hos medlemmarna. I utredningen som är på gång just nu öppnar man upp för möjligheten att bredda uppdraget för a-kassorna.

– Vi skulle vilja jobba mer förebyggande, med service, så att man kan få rådgivning och nätverka med andra. Att vi finns där innan det går dåligt.

Vad har ni för konkreta mål framöver?
– Vi arbetar kontinuerligt med opinionsbildning för att förbättra försäkringen för företagare. Vi jobbar också med hur vi ska nå ut till yngre. Vi vill att de ska förstå syftet med arbetslöshetsförsäkring. Där sitter alla a-kassor i samma båt. Äldre personer är mer benägna att både bli och stanna kvar som medlemmar.

Varför når man inte yngre medlemmar?
– Dels saknar man kunskap om försäkringen och sedan så tror jag att ungdomar är mer flexibla i dag. De ser mer möjligheter än svårigheter. Vi vill ju ha fler medlemmar, men vi vill också göra oss kända generellt, bland både företagare och icke-företagare. Vi vill att folk ska känna till att det finns arbetslöshetsförsäkring för företagare. I dag är tre av fem företagare inte med i någon a-kassa alls.

Vad tror du att det beror på?
– Det finns säkert flera förklaringar. En anledning är att man inte vet om att man som företagare omfattas av försäkringen. Sedan finns det dem som gör mer aktiva val. Man känner inte att man har behov av en arbetslöshetsförsäkring. Precis som en anställd kan man känna att man har en så pass trygg inkomst att man inte vill gå med. Men jag tror att okunskap är den främsta anledningen till att folk inte är med. Förr var det självklart att man gick med för att man ville ha den tryggheten.

- A word from our sponsors -

Most Popular

Föregående artikel
Nästa artikel

More from Author

Therese Olsson VD för Venture Cup Sverige.

Therese Olsson, är VD för Venture Cup Sverige. Det är en ideell...

Linn Mayer grundare av Klinikum

Linn Mayer driver ett företag inom sjukvård och hälsa som heter...

Gokind grundare Gustaf Anselmsson

Gokind grundades av två kognitionsvetare från Linköpings Universitet, Hjalmar Norell och...

Att lyckas med ett företag idag är verkligen ingen enmansgrej.

Sponsrat inlägg i samarbete med verksamt.se Att våga be om hjälp kan...
X
X