Glöm inte Instagram som marknadsföringskanal. Instagram är det sociala medium som ökar mest i Sverige. På ett år har användadet nästan fördubblats. I dag använder 28 procent av svenskarna bildtjänsten. Förra året var det Twitter som. Continue reading

X