Framgången började med en stark tro på att svenskarna skulle ta frozen yoghurt till sina hjärtan och fortsatte med en stark tro på Yollibox som produkt och koncept. Starta & Driva Företag har följt Victoria Carlsson och Sofie Stenmark. Continue reading

X