Satsning för företagande bland nyanlända

Från 2018 har Tillväxtverket finansierat flera olika projekt för att öka företagandet bland nyanlända. Hittills har 643 nya företag startats. 

– Det finns en stor outnyttjad potential bland utrikes födda. Det är väldigt viktigt att vi som myndighet stöttar dem och de aktörer som främjar företagande på olika sätt så att vi inte missar goda affärsidéer och möjligheter till jobb, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Enligt Tillväxtverkets undersökningar tar inte utrikes födda del av de stöd som finns i samma utsträckning som andra företagare. De har även svårare att hitta finansiering.
– Det är framför allt tre komponenter som utmärker de projekt som lyckas bra. Utrikes födda behöver anpassad rådgivning, kontakter med nya nätverk och mentorer och sist men inte minst; tillgång till finansiering.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Om författaren

Relaterat

KOMMENTERA MERA

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE!

X