Robotar – en verklighet som inte hotar att ta över världen

Samhället går igenom ett teknikskifte som man för trettio år sedan endast klassade som sci-fi. Tanken på att AI, Artificiell Intelligens, skulle finnas på arbetet var otänkbar; något som nu är verklighet. Men robotarna ska inte ta över världen – de ska endast förbättra den.

Av: Patrik Bergfeldt – Expert inom AI och robotisering

Rädslan att robotar ska försätta människor i arbetslöshet gör ibland att fördelarna med att införa robotar i arbetet skyms. Denna oro kan visserligen ha viss grund, där Stiftelsen för strategisk forskning visar att hälften av dagens yrkeskår kommer att ersättas, men det handlar inte om att människan kommer att ersättas på arbetsmarknaden. Snarare är tanken att robotar ska avlasta oss och bli till ett komplement, så att vi istället kan fokusera på mer kreativa och stimulerande arbetsuppgifter. Arbetsmarknaden struktureras således om och förändras, men människan elimineras inte.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är fördelarna också många. En robot kan arbeta oavbrutet dygnet runt utan lönekostnader, utföra tusentals beräkningar på bara någon sekund och göra monotona, upprepande uppgifter snabbare än mänskligt möjligt. Detta skulle till exempel bara inom sjukvården frigöra dyrbar tid, där en läkare idag lägger cirka fyra timmar per dag på administration – tid som med hjälp av en robot skulle ge rum för patientkontakt och forskning.

Robotar skulle även kunna hjälpa till att ställa säkrare diagnoser, men de skulle aldrig kunna ersätta den empatiska biten en läkare kan bidra med när en patient får ett livsavgörande besked. Inte heller skulle en robot kunna komma med kreativa lösningar och utvecklingsförslag på samma sätt som en människa kan.

Rädslan för att robotar skulle ta över samhället är därför obefogad. I realiteten skulle man istället kunna argumentera för att denna typ av automatiserande teknologi är ett naturligt steg i den redan rådande digitaliseringen. Att stoppa den vore inte bara lönlöst, utan också bakåtsträvande. En robot är fördelaktig både för anställda och för företag, där insatser kring vidareutbildning snarare skulle innebära ett mer stimulerande uppehälle där människans förmågor nyttjas till sin spets, istället för att slösas bort på monotona uppgifter.

Robotar är inte här för att ersätta mänskligheten, de är här för att vi sida vid sida ska kunna förbättra arbetsmarknadens villkor. Varför skulle någon motsätta sig det?

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Om författaren

Relaterat

KOMMENTERA MERA

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE!

X