Koll på 1 juli?

1 juli börjar en hel del nya lagar och regler att gälla. Tre av dem som gäller företagare handlar om bidrag för minskad sjukfrånvaro, ett bonus-malussystem för fordon och nytt system för redovisning av kontrolluppgifter.

Bidrag för minskad sjukfrånvaro: Från och med 1 juli kan arbetsgivare få ett utvidgat bidrag, så kallat arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, för att förebygga och underlätta för anställda att komma tillbaka till jobbet. – Det nya stödet ger arbetsgivare bättre förutsättningar för att underlätta anställdas återgång i arbete, till exempel kan man använda det till att ta hjälp av expertstöd i samband med att arbetsgivare från och med den 1 juli ska upprätta planer för återgång i arbetet för sjukskrivna medarbetare, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare inom avdelningen för sjukförsäkring, Försäkringskassan. Bidraget går direkt till arbetsgivaren och täcker upp till 10 000 kronor per arbetstagare och år, högst 200 000 kronor per arbetsgivare och år.
Du ansöker om bidraget hos Försäkringskassan.

Bonus-Malussystem för fordon: 1 juli kommer ett nytt system för att beskatta nya bilar och beräkna bilförmån. Systemet går ut på att köparen får bonus vid köp av miljöanpassade bilar på 10 000 – 60 000 kronor beroende på utsläpp. Nya fordon som är bensin- eller dieseldrivna kommer att beläggas med en högre fordonsskatt.

Redovisning av kontrolluppgifter: I dag redovisar arbetsgivare kontrolluppgifter en gång om året, från 1 juli blir det ändring på det. Riksdagen har beslutat att utbetalda löner och avdragen skatt istället ska redovisas månadsvis på individnivå till Skatteverket. Från 1 juli gäller de nya reglerna företag med fler än 15 anställda och övriga som för personalliggare. 1 januari 2019 börjar reglerna gälla alla arbetsgivare.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Om författaren

Relaterat

KOMMENTERA MERA

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE!

X