Inför Pitch Bar: Tips till dig som söker kapital till din startup

Många startups söker att få kontakt med investerare som kan investera i deras företag för att de ska kunna expandera och växa snabbare.  Med mer kapital öppnas möjligheterna till snabbare utveckling, vilket ger ofta kan leda till större framgång, men det är viktigt att samtidigt förtydliga att det sällan är så enkelt att man får en stor påse pengar och sedan löser allting sig, säger Mikael Roupé, som nyligen kört igång konceptet Pitch Bar, där entreprenörerna får chans att presentera sin idé inför en investerare.

Av Nina Jansdotter

Pitch Bar är en mötesplats mellan idé, bolag, entreprenör och kapital. En plats där att fler skall få kunna möjlighet att berätta om ni sitt projekt. Mikael menar att hans grundtanke med konceptet är att han vill förkorta avståndet mellan idé till fullskaligt projekt.
– Det finns otroligt mycket talangfulla människor med intressanta projekt. Ett problem är att hitta kapital. Ofta får projekten avstanna för att det skall sökas kapital.

Det är förknippat med mycket arbete samt en ganska snårig resa att hitta kapital kopplat till rätt kompetens, fortsätter han.
– Pitch Bar är mitt bidrag för att vara mer synlig, tillgänglig och samtidigt kunna effektivisera entreprenörens vardag. Pitch Bar är därför en mötesplats, men som skapas inför varje möte. Det är startup- scenen som styr vad som skall komma ut från varje möte, säger Mikael, entusiastiskt.

Han planerar att resa runt i landet och träffa entreprenörerna där det finns och han har även bjudit in flera investerare att vara med på resan.
– Mitt erbjudande är att jag kommer med tips på hur företagaren kan ta sin pitch vidare, samtidigt som jag parallellt försöker koppla företagaren eller startup- teamet med rätt kapital och kompetens så att de kommer vidare.

Mikael vill vända på hur saker och ting, brukar vara i den konservativa investeringsbranschen. Han vill verkligen underlätta mötet mellan människor för det är i bra möten som de bästa synergierna uppstår och fler företag kan få chans att snabbare få växa till sig.
– Om Startup bolaget har en bra idé, men måste själva arbeta ihop sitt expansionskapital. Då kan det ta tid och risken att bli omsprungen är stor eller att man tvingas till bortprioriteringar som i slutändan inte gynnar verksamheten.

 Vilka är nackdelarna för ett startup att ta in kapital?
– Det tar tid att hitta kapital. Den tiden och fokuset kunde läggas på att bygga sin egna affär. Att söka kapital måste då balanseras mot att faktiskt arbeta. Att arbeta med en partner som hjälper till att finna kapital kan underlätta, säger Mikael.

En annan nackdel är, enligt honom, att när du tar in kapital, då säljer du också en del av ditt bolag och din möjlighet att själv styra verksamheten. Återigen så är det en balans mellan hur mycket kapital bolaget tar in ställt mot andel av bolaget som går till investeraren. Att ha en investerare är också att kliva in i en relation, som alla relationer så kan den vara antingen uppbyggande eller nedbrytande.
– Om det är en bra relation då får du energi, kapital, kompetens och nätverk för att snabbare bygga din verksamhet. Är det av den nedbrytande karaktären då kommer bolaget inte gagnas av investeringen, mer än att täcka kostnaderna. Så när bolag söker kapital, var noga med att be om både kapital och kompetens i möjligaste mån. Tyvärr är det inte alltid möjligt.

De vanligaste misstagen
Det finns dock en hel del fel som Mikael, gärna vill tipsa om så att entreprenörerna undviker dessa. Ett vanligt misstag är att de lägger fram att de vill ha kapital, snarare än att de verkligen säljer in sin idé, bolaget samt de som står bakom. Det handlar mest om hur det hela presenteras och här har de flesta tyvärr mycket att lära, menar han.
– Lägg fokus på ditt presentationsmaterial, var pedagogiskt och gör det enkelt att förstå samt öva på att presentera det säljande. Skräddarsy din presentation inför just den investeraren som du presenterar för, Det går också alldeles utmärkt att ta hjälp av någon utomstående som skapar presentationen om du inte själv är så bra på detta, tipsar Mikael.

Börja högt upp i hierarkin, tillägger han. Vilket kan vara lätt att säga men svårare i praktiken. Tanken med detta är att det finns en hierarki som hos alla bolag. När jag vill sälja in något ska jag alltid försöka komma så nära beslutsfattaren som möjligt. Risken finns annars att ditt förslag försvinner i mängden eller att informationen förvanskas på vägen, ungefär som viskleken.

Gör du för många misstag på vägen när du träffar presumtiva investerare är risken att du tappar möjligheten till kapital och risken ökar att du då inte lyckas med ditt bolag.
– Jag vill dock gärna passar på att förtydliga att inte alla behöver externt kapital, Kan man så bör man nyttja andra vägar för att finansiera sitt bolag. Var ute i god tid om du behöver få in kapital, så slipper det bli panik och det tar oftast längre tid än man räknat med. Ha en strategi för både nuet, men även långsiktigt för bolagets överlevnad.

Mikael, avslutar med att nämna att han är övertygad om att det kommer att bli vanligare och vanligare för startups att ta in pengar tidigare i sina bolag, i framtiden. Enligt  honom går allt snabbare och effektiviseras i både affärslivet och i samhället i stort.
– Det blir därför i många fall viktigt att snabbt bygga en verksamhet och att skala upp den. Här räcker sällan det egna kapitalet till. Att tillföra externt kapital för expansion kan då vara en lösning.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Om författaren

Relaterat

KOMMENTERA MERA

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE!

X