Miljövänliga, snygga och säkra entrélösningar

En entré kan både vara snygg och effektiv. Ju större kundgenomströmningen är desto smidigare måste entrélösningen vara för att det inte ska bli irriterande stopp i passageflödet.

En enkel entrédörr som öppnas och stängs ofta är i regel en miljöbov eftersom den långsamma stängningen släpper ut mycket värme. Sitter det en sådan entrélösning i anslutning till en reception är risken stor att arbetsmiljön blir dragig och kall både för de anställda och besökarna. Boon Edam har produkterna för dig som söker en miljövänlig och snygg entrélösning.

9134d609-4718-40f2-9a59-76d3a56607b0-2Entrén är företagets ansikte utåt
Entrén är det första en kund ser oavsett om det handlar om en flygplats, ett hotell, en idrottsanläggning eller en vårdinrättning. En entré som är lätt att forcera och som skapar ett jämt flöde i genomströmningen kan leda till positiva och nöjda kunder. För många personer räcker ett litet glädjeämne för att dagen ska vända från mindre bra till betydligt bättre. En missnöjd kund sprider däremot inga positiva omdömen. Boon Edam är ett företag som erbjuder olika lösningar som skapar välkomnande och effektiva entréer. Boon Edam har lång erfarenhet av att skapa produkter som uppfyller dagens krav på hållbarhet, service och säkerhet. Deras fokus ligger alltid på dig, dina kunder och dina kunders kunder. Företaget anpassar och producerar lösningarna utifrån varje unikt behov och förutsättningar. Deras globala nätverk av dotterbolag gör att de kan minimera transportsträckorna och minska belastningen på miljön. Med hjälp av sina dotterbolag och lokala distributörer har de möjlighet att kombinera expertis med kunskap om de lokala förhållandena. En effektiv och snygg entrélösning kan bli en ingång till entreprenörskap och framgångsrikt företagande även utanför Sveriges gränser.

Företaget Boon Edam strävar hela tiden efter att ha ett nära samarbete med dig som kund, för att kunna ta fram entrélösningar som uppfyller både dina och dina kunders unika behov. De arbetar efter ledorden: hållbarhet, service och säkerhet. En effektiv och välkomnande entré kan skapa en kontaktyta där dina besökare känner sig bekväma och börjar småprata med varandra innan de tar sig vidare, antingen till en gemensam destination eller var och en på sitt håll. Möten som kan gynna både ditt företag, dina kunder och dina kunders kunder. Besökare som kommer och går med en positiv känsla sprider ofta positiva omdömen. Men det är inte bara entréer i olika byggnader som är viktiga. En effektiv och fungerande entré är minst lika viktig på en idrottsanläggning, inomhus som utomhus. Alla besökare är lika viktiga, vilket gör det väsentligt att du tänker på att din entrélösning klarar av barnvagnar, permobiler, rullstolar och stora bagagevagnar. På Boon Edams hemsida hittar du en mängd olika entréprodukter och där kan du läsa lite om alla eller låta sökfunktionen sortera ut en lösning efter dina specifika önskemål. Det går till exempel att filtrera efter bransch, kapacitet, tillträde för funktionshindrade eller typ av segment.

Teknologi ger nya förutsättningar och idéer
I dag är digital lagring mer regel än undantag och det ställer högre krav på säkerhet. Boon Edam utvecklar ständigt nya och förbättrade lösningar när det gäller segmentering och behörighet till olika segment på ett företag. Datacenter är extra känsliga och har en ökad risk för angrepp från kriminella och terrorister. Boon Edams entrélösningar håller hög säkerhetsnivå och säkerställer att det bara är behörig personal som har tillträde till de aktuella ytorna. Företaget har lång erfarenhet av säkerhetsslussar och de kvalitets- och säkerhetskrav som ställs på dem. Något som inte minst visar sig genom att deras lösningar återfinns hos försvarsmakten, privata företag och statliga företag som alla ställer höga krav på kvalitet och tillförlitlighet. Det är inte enbart data som måste lagras säkert genom olika typer av personalbehörigheter och segmentering. Med en bra entrélösning kan du till exempel separera besökare från anställda och förhindra att obehöriga kommer in i arbetsrum och gemensamma personalytor. Genom att fortlöpande förbättra befintliga lösningar, och utveckla existerande, tillhör Boon Edams säkerhetskaruseller de mest tekniskt avancerade som finns på marknaden.

En annan viktig aspekt när det kommer till säkerhet är den personliga säkerheten, något som är extra viktigt i en sjukhusentré. Sjukhus väcker en mängd olika känslor hos besökarna. Vissa passerar entrén med en känsla av lättnad och glädje, andra med ängslan och oro. Därför är det extra viktigt med en effektiv, funktionell och välkomnande entrélösning som skapar en känsla av trygghet hos besökarna. Oavsett om besökarna kommer med barnvagn, permobil, sitter i rullstol eller har andra typer av funktionshinder, ska det vara enkelt att ta sig igenom entrén. Besökaren ska aldrig behöva oroa sig för den personliga säkerheten. Boon Edam har utvecklat entrélösningar för sjukhus och dessa finns i flera olika storlekar och utföranden. Karuselldörrarna har hög genomströmningskapacitet och de större dörrsegmenten är lätta att passera igenom med barnvagn eller rullstol. Boon Edam erbjuder också dörrsegment med en rak passagelinje vilket gör dörrlösningen extra lämpad för säkra passager med bårar eller sängar. Företagets entrélösningar finns representerade på stora sjukhus i bland annat London, Nagano och New York. Välj en entrélösning som ger ditt företag en hållbar, säker och välkomnande entré!

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Om författaren

Relaterat

KOMMENTERA MERA

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE!

X